Tin tức Tin tức

Khai giảng tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa đối với tân sinh viên khóa 8
 | Lượt xem: 1273

Thực hiện Công văn số 3333/BGDĐT-CTHSSV ngày 02/08/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGD&ĐT) về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học Sinh Sinh Viên (HSSV)” trong các Trường Đại học, Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm năm học 2017-2018 và Kế hoạch số 12/KH-HVCSPT ngày  04/8/2017 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc tổ chức Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa đối với sinh viên khóa 8, trúng tuyển vào Học viện năm 2017, ngày 23/8/2017 Học viện đã tổ chức khai mạc đợt học tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa đối với tân sinh viên khóa 8, trúng tuyển vào Học viện năm 2017 tại Hội trường tầng 8, Hội trường 702 và 405.

Tham dự buổi khai mạc có PGS, TS. Đào Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, PGS, TS. Trần Trọng Nguyên - Phó Giám đốc Học viện cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện và toàn thể các em tân sinh viên khóa 8  trúng tuyển vào Học viện năm 2017. 

 

(PGS, TS. Đào Văn Hùng – Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc

và giao lưu cùng tân sinh viên tại buổi khai mạc tuần sinh hoạt chính trị đấu khóa 8)

(PGS, TS. Trần Trọng Nguyên – Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng và giới thiệu về Học viện với tân sinh viên khóa 8)

(Quang cảnh buổi khai mạc tại Hội trường 702)

Tuần học chính trị đầu khóa bắt đầu từ ngày 23/08/2017 và kết thúc vào ngày 01/9/2017. Đây là việc làm thường niên của Học viện nhằm giúp các em tân sinh viên nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hiểu rõ và vận dụng các quy chế, quy định đào tạo, rèn luyện của BGD&ĐT và của Học viện Chính sách và Phát triển; trang bị một số thông tin cơ bản, cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Các em được Lãnh đạo các Khoa giới thiệu về các chương trình đào tạo của các Khoa chuyên ngành, cơ hội nghề nghiệp và hoạt động giảng dạy, đào tạo của Khoa. Đồng thời giúp các em tân sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật về công tác HSSV; Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo, rèn luyện và trang bị các kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nhằm đáp ứng tốt nhu cầu xã hội.

(TS. Nguyễn Thạc Hoát- Trưởng Khoa Tài chính tiền tệ giới thiệu về Khoa với sinh viên)

(Tân sinh viên tham gia giao lưu và bày tỏ cảm xúc khi trúng tuyển vào Học viện và đề xuất yêu cầu,

 nguyện vọng với Ban Giám đốc Học viện)

Nguồn: Phòng CT&CTSV