Tin tức Tin tức

Lãnh đạo Học viện Chính sách và Phát triển tham dự hội nghị phiên thứ V của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục – Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.
 | Lượt xem: 1395

Ngày 26 và 27/5/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộcHiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục phiên thứ V tại Quy Nhơn - Bình Định để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục một số trường đại học trong đó có Học viện Chính sách và Phát triển.

PGS, TS. Đào Văn Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS, TS. Trần Trọng Nguyên, Phó Giám đốc Học viện cùng một số Lãnh đạo đại diện các đơn vị đã tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, PGS, TS. Đào Văn Hùng đã thay mặt Học viện trình bày trước Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục báo cáo tóm tắt về Học viện và kết quả tự đánh giá. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài cũng đã báo cáo tóm tắt về quá trình và kết quả đánh giá ngoài Học viện Chính sách và Phát triển.

(PGS, TS. Đào Văn Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trình bày báo cáo tóm tắt về Học viện và kết quả tự đánh giá

trước Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục)

 (PGS, TS. Đào Văn Hùng – Bí thư Đảng ủy, giám đốc Học viện chụp ảnh lưu niệm

cùng các thành viên Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục sau buổi bảo vệ”

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Học viện Chính sách và Phát triển và đoàn chuyên gia đánh giá ngoài trình bày các báo cáo, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục đã thảo luận bỏ phiếu thống nhất: Học viện Chính sách và Phát triển đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục với số phiếu 10/10.

Được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục là một cơ sở quan trọng để Học viện Chính sách và Phát triển từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao vị thế Học viện, giúp Học viện quảng bá và thu hút tuyển sinh trong môi trường cạnh tranh về giáo dục đại học hiện nay.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị:

Tin: Phòng TCHC