Tin tức Tin tức

Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ VI (Khóa XII) và triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018.
 | Lượt xem: 1179

Sáng ngày 2/2, Đảng uỷ Học viện Chính sách và Phát triển long trọng tổ chức Lễ mittinh kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ VI (Khóa XII) và triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018.

Đồng chí Đào Văn Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện

Tham dự Lễ mittinh có đồng chí Thái Quang Toản, Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế, Bộ Nội vụ, đồng chí Đào Văn Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện, đồng chí Lê Minh Vân, Phó Bí thư Đảng uỷ Học viện, đồng chí Trần Trọng Nguyên, Đảng uỷ viên, Phó Giám đốc Học viện, các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện, các đồng chí đảng viên và toàn thể cán bộ, giảng viên của Học viện Chính sách và Phát triển.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại lịch sử quang vinh và vai trò quan trọng trong sự phát triển dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm đồng chí Đào Văn Hùng, Bí thư đảng uỷ, Giám đốc Học viện khẳng định: “Chỉ có Đảng ta, một Đảng mác xít chân chính, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam, là Đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đó là sự lựa chọn có tính khách quan, được nhân dân kiểm nghiệm qua lịch sử trong suốt 88 năm đấu tranh anh dũng dưới sự lãnh đạo của Đảng…”.  Tự hào về Đảng, chúng ta cũng tự hào về lớp lớp những tấm gương cao đẹp của các đảng viên cộng sản qua các thời kỳ và mãi mãi ghi nhớ công ơn về những cống hiến của các đảng viên cho đất nước trong sự nghiệp cách mạnh trước đây cũng như trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Càng tự hào về dân tộc và nhân dân anh hùng, về Đảng quang vinh, chúng ta càng biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, Người đã để lại cho dân tộc ta, Đảng ta một sự nghiệp vẻ vang, một di sản vô giá đó là tư tưởng Hồ Chí Minh và một tấm gương trong sáng, mẫu mực.  trọn đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên, sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

 Cũng tại buổi Lễ, đồng chí Trần Trọng Nguyên, Đảng uỷ viên, Phó Giám đốc Học viện đã phát biểu, khẳng định: Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) đã quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận quan trọng, đề cập đến nhiều vấn đề lớn của đất nước. Đề nghị toàn thể đảng viên, CBVC Học viện nghiêm túc học tập và triển khai vận dụng tốt các nghị quyết vào trong lĩnh vực công tác và trong cuộc sống.

 Đồng chí Thái Quang Toản, Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế, Bộ Nội vụ

Các đại biểu đã được nghe đồng chí Thái Quang Toản, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ truyền đạt nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, trong đó tập trung vào Nghị quyết số 19-NQ/TW về "Đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

 Đ/c Lê Minh Vân, Phó Bí thư Đảng uỷ

Đồng chí Lê Minh Vân, Phó Bí thư Đảng uỷ Học viện triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đảng năm 2018: “Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2018 Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo nhiệm vụ lãnh đạo tư tưởng chính trị, chỉ đạo điều hành thực hiện các hoạt động chuyên môn trong công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ và tăng cường sự đoàn kết trong cán bộ, giảng viên của Học viện”.

Buổi Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một hoạt động sinh hoạt chính trị đầy ý nghĩa đối với toàn thể Đảng viên và cán bộ, giảng viên của Học viện Chính sách và Phát triển.

Nguồn: Phòng Tổ chức - Hành chính