08/07/2020
Sáng ngày 07/7/2020, Học viện Chính sách và phát triển long trọng tổ chức Lễ bàn giao sinh viên đi học chương trình giáo dục Quốc phòng và An ninh cho hơn một nghìn sinh viên, bao gồm sinh viên K10...
07/07/2020
Sáng ngày 06/7/2020, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức họp giao ban mở rộng, tham dự có Ban Giám đốc Học viện và Lãnh đạo các đơn vị. Đây là buổi họp giao ban đầu tiên do PGS, TS. Trần...