Tin tức Tin tức

NHÓM TƯ VẤN QUY HOẠCH HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN BÁO CÁO KẾT QUẢ DỰ ÁN LẬP QUY HOẠCH TỈNH QUẢNG BÌNH
 | Lượt xem: 468

Quảng Bình là một trong hai địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai xây dựng Quy hoạch tỉnh khi Luật Quy hoạch 2017 chưa có hiệu lực. Dự án lập Quy hoạch tỉnh Quảng Bình do công ty tư vấn nước ngoài McKinsey & Company Việt Nam và Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp thực hiện đang ở giai đoạn cuối hoàn thiện các nội dung và thủ tục nghiệm thu.

     Chiều ngày 11/2/2020 tại Hội trường lớn của UBND tỉnh Quảng Bình, buổi họp góp ý dự thảo báo cáo và tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã diễn ra dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Vụ Quản lý Quy hoạch (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Học viện Chính sách và Phát triển, Công ty McKinsey & Company Việt Nam; lãnh đạo Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố ở tỉnh Quảng Bình.

            Dự án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (đổi tên thành Quy hoạch tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050) được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thực hiện tại Công văn số 10359/VPCP-KTTH, ngày 30-11-2016. Quá trình thực hiện dự án trong hai năm qua, đơn vị tư vấn đã lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh và đây là lần thứ 6, đơn vị tư vấn gửi dự thảo hoàn chỉnh Báo cáo quy hoạch để tiếp tục lấy ý kiến của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh Quảng Bình.

            Tại buổi họp, TS Nguyễn Thế Vinh (Phó Giám đốc Học viện) đại diện cho phía tư vấn lập Quy hoạch trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần thứ 6). Tiếp đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình báo cáo Kế hoạch lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đại diện lãnh đạo một số Sở, ban ngành và địa phương đã tham gia thảo luận, trao đổi và góp ý. Phía tư vấn cũng đã tiếp thu và giải trình một số ý kiến tại cuộc họp.

TS Nguyễn Thế Vinh trình bày kết quả bản dự thảo Quy hoạch tỉnh Quảng Bình lần thứ 6

            Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Quang ghi nhận và đánh giá cao kết quả bản dự thảo đồng thời nhấn mạnh: Đây là công việc có ý nghĩa và tầm quan trọng rất lớn đối với sự phát triển của tỉnh. Thời gian còn lại để hoàn thành công việc khá gấp rút vì vậy yêu cầu các Sở, ban ngành, địa phương cần tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện và phải thật sự nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia phối hợp một cách hiệu quả với đơn vị tư vấn nhằm có được bản Quy hoạch tỉnh bảo đảm đúng tiến độ với chất lượng tốt nhất, tính pháp lý và tầm nhìn dài hạn.

             Ông Nguyễn Xuân Quang (Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình) phát biểu kết luận cuộc họp

(Bài viết: Nhóm tư vấn Quy hoạch)