Tin tức Tin tức

THÔNG BÁO V/v điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy khóa 7 đợt 2 năm 2016
 | Lượt xem: 1012

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 73/TB-HVCSPT

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy khóa 7 đợt 2 năm 2016 

 

-         Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2016 và sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT);  Căn cứ công văn số 3502/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/7/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc công bố kết quả thi và điều chỉnh lịch xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016.

-         Căn cứ kết quả điểm thi của các thí sinh tham gia xét tuyển đợt 2 vào Học viện Chính sách và Phát triển năm 2016;

-         Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 31 tháng 08 năm 2016 của Hội đồng tuyển sinh nhóm trường GX 2016.

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy khóa 7 năm 2016 đợt 2 như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

Tiêu chí phụ

Thang điểm 10

Quy đổi Thang điểm 30

Môn

1

D310101

Kinh tế quốc tế

6.66

20.00

Toán

2

D310205

Quản lý nhà nước

6.33

19.00

Toán

-         Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại website:  http://202.191.56.63.

-         Các thí sinh trúng tuyển đợt 2 cần nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia về Học viện Chính sách và Phát triển theo 1 trong 2 phương thức sau:

(a)  Nộp hồ sơ ĐKXT trực tiếp cho Hội đồng tuyển sinh của Học viện Chính sách và Phát triển theo địa chỉ:

Tầng 5, Phòng 502, Học viện Chính sách và Phát triển.

Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

Ngõ 7 (8B cũ), Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04 37957368/ 04 85898694

(b)  Nộp qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm, chuyển phát nhanh theo địa chỉ.

Phòng Quản lý đào tạo

Học viện Chính sách và Phát triển

Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư

Ngõ 7(8B cũ), Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04 37957368/ 04 85898694

-         Thời gian: từ 8 giờ 00 ngày 01/09/2016 đến 17 giờ 00 ngày 09/09/2016. Quá thời hạn này, những thí sinh không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho Học viện thì được xem như từ chối nhập học.

Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- Thành viên HĐTS (để b/c);

- Các đơn vị thuộc Học viện;

- Bộ phận website;

- Lưu: P.QLĐT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

(Đã ký)

 

 

 

PGS.TS Đào Văn Hùng