null Hội nghị Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Chính sách và Phát triển

content:

Ngày 01/4/2021, Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Hội nghị Hội đồng Khoa học và Đào tạo, do PGS, TS. Trần Trọng Nguyên – Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện cùng một số khách mời.

        Tại Hội nghị, đại diện Ban Thư ký báo cáo tóm tắt công tác thực hiện các nhiệm vụ theo kết luận của kỳ họp thứ nhất diễn ra vào ngày 25/8/2020 về tình hình đào tạo và nghiên cứu khoa học, đồng thời xin ý kiến Hội đồng về chủ trương, định hướng trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự cuộc họp đã thảo luận và cho ý kiến quan trọng tư vấn cho phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong thời gian tới, cụ thể như: mở mới các chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ; Khởi động việc phối hợp trong hoạt động nghiên cứu khoa học giữa Học viện với các đối tác; tư vấn các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2021; tư vấn xây dựng chiến lược đào tạo giai đoạn 2021- 2026, ….

PGS, TS. Trần Trọng Nguyên – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo phát biểu trong Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS, TS. Trần Trọng Nguyên – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo đánh giá cao các ý kiến của các thành viên Hội đồng, những vấn đề gợi mở của các khách mời. Các nội dung tư vấn của Hội nghị sẽ trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo,  chất lượng nghiên cứu khoa học, xây dựng Học viện phát triển toàn diện, vững chắc trong giai đoạn hiện nay và thời gian tiếp theo.

Nguồn: TTCNTT, TV&TT