Tin tức Tin tức

Toạ đàm “Hoàn thiện và nâng cao Công tác quản lý sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển ”
Ngày đăng 22/09/2017 | 16:04 PM  | Lượt xem: 603

Chiều ngày 10/8/2017, tại Hội trường 702, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức Toạ đàm “Hoàn thiện và nâng cao công tác quản lý sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển ”.

Chiều ngày 10/8/2017, tại Hội trường 702, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức Toạ đàm “Hoàn thiện và nâng cao công tác quản lý sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển ”.

Tham dự buổi Toạ đàm có PGS,TS. Trần Trọng Nguyên - Phó Giám đốc Học viện - Chủ toạ, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện, các Cố vấn học tập, các Trợ lý khoa cùng các sinh viên là Ban cán sự các lớp chuyên ngành.

Phó Giám đốc Trần Trọng Nguyên chủ trì Tọa đàm

Toàn cảnh Tọa đàm

Tại buổi Toạ đàm, Ths. Đỗ Kiến Vọng - Phó Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên đã nêu lý do, mục đích buổi Toạ đàm nhằm: Đánh giá lại công tác quản lý sinh viên của Học viện trong giai đoạn 2012 - 2017; Hoàn thiện quy trình phối kết hợp giữa các phòng, các khoa và Trung tâm Thanh tra - Khảo thí; Rà soát, rút gọn các quy chế, biểu mẫu, và hoàn thiện các thủ tục hành chính đối với sinh viên.

PGS,TS. Trần Trọng Nguyên - Phó Giám đốc Học viện, Chủ toạ đã phát biểu chỉ đạo nội dung buổi Toạ đàm: Để hoàn thiện các quy chế, quy định trong Học viện, yêu cầu các các đơn vị, Cố vấn học tập, Trợ lý các khoa Quản lý sinh viên và sinh viên cần nêu rõ nhưng khó khăn, vướng mắc. Nâng cao vai trò tự chủ của khoa quản lý sinh viên. Phân rõ công việc và quyền hạn của Cố vấn học tập và Trợ lý khoa, giảm thiểu và rút gọn các thủ tục hành chính.

TS. Nguyễn Tiến Hùng - Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên đã trình bày báo cáo đánh giá công tác quản lý sinh viên tại Học viện trong giai đoạn 2012 - 2017 và nêu lên những khó khăn thuận, lợi và đề xuất sửa đổi, bổ sung các Quy chế.

Ths. Bùi Quý Thuấn, đại diện giảng viên khoa Kinh tế đối ngoại đã tham luận nêu lên những vướng mắc các Cố vấn học tập đang gặp phải, đồng thời chia sẻ một số kinh nghiệm làm công tác cố vấn học tập.

TS. Đào Hoàng Tuấn – Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa Đào tạo quốc tế đã tham luận và đưa ra giải pháp lấy ý kiến khảo sát của sinh viên. Đồng thời lấy sinh viên làm trọng tâm theo mô hình của các trường nước ngoài qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý sinh viên tại Học viện.

Buổi Toạ đàm đã được lắng nghe chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trính phối hợp giữa các phòng ban, các khoa Quản lý sinh viên và sinh viên. Đó là những chia sẻ từ phòng Quản lý đào tạo, lãnh đạo các khoa, các Cố vấn học tập, các Trợ lý khoa và đặc biệt là những chia sẻ của sinh viên đang theo học tại Học viện.

Sau những đóng góp ý kiến sôi nổi và giải đáp thắc mắc của các phòng chức năng, các khoa, PGS,TS. Trần Trọng Nguyên - Chủ toạ đã kết luận và giao nhiệm vụ cho các phòng ban cùng các khoa sớm hoàn thiện các Quy định, Quy chế để áp dụng trong năm học 2017 - 2018 nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết các thủ tục hành chính đối với sinh viên và nâng cao chất lượng công tác quản lý sinh viên tại Học viện trong thời gian tới.

Buổi toạ đàm kết thúc lúc 17h45 cùng ngày.

Nguồn: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên