Tin tức Tin tức

CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH

Ngày đăng 13/02/2019 | 08:49 AM  | Lượt xem: 1577
Nhằm hướng đến mục tiêu sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ sử dụng thành thạo ngoại ngữ, Viện Đào tạo Quốc tế đã áp dụng chuẩn đầu ra trình độ tiếng...

CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC

Ngày đăng 14/02/2019 | 02:21 PM  | Lượt xem: 1761
Nhằm hướng đến mục tiêu sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ có kỹ năng tin học thành thạo, Viện Đào tạo Quốc tế đã áp dụng chuẩn đầu ra trình...