08/09/2023
LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022-2023 CỦA THẦY VÀ TRÒ VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
29/06/2023
RECAP: CHUYẾN ĐI THỰC TẾ CỦA K11 VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CÙNG SINH VIÊN KADIRI UNIVERSITY (INDONESIA) 
15/06/2023
ĐOÀN GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN ĐẠI HỌC KADIRI, INDONESIA THAM DỰ GIỜ GIẢNG VÀ TỌA ĐÀM KHOA HỌC TẠI VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
13/06/2023
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG WORKSHOP "ISEF INTERVIEW DAY : QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG & 1001 CÂU CHUYỆN CỦA CÁC ỨNG VIÊN GEN Z"
11/05/2023
Viện Đào tạo Quốc tế - Buổi nói chuyện chuyên đề môn Quản trị chiến lược (Strategic management)