Tin tức Tin tức

THÔNG BÁO V/v danh sách lớp chuyên ngành đối với sinh viên Khóa 6 (niên khóa 2015 – 2019)

 | Lượt xem: 286
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN  CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   Số: 76/TB- HVCSPT

Thông báo kết quả xét tuyển chương trình chất lượng cao năm 2015

 | Lượt xem: 368
Thông báo kết quả xét tuyển Chất lượng cao năm 2015 Danh sách sinh viên trúng tuyển Chất lượng cao năm 2015 

Thông báo lịch sinh hoạt lớp chuyên ngành Khoá 6 (Niên khoá 2015-2019)

 | Lượt xem: 357
  Để chuẩn bị cho sinh viên Khoá 6 bắt đầu học kỳ I năm học 2015-2016, Học viện Chính sách và Phát triển thông báo lịch sinh hoạt lớp chuyên ngành cho sinh viên Khoá 6 (niên khoá 2015-2019), cụ thể...

Thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2015 -2016 của chương trình chất lượng cao khóa 6

 | Lượt xem: 292
Thông báo thời khóa biểu chất lượng cao khóa 6, học kỳ 1 (2015 - 2016) Thời khóa biểu chất lượng cao khóa 6  

Thông báo V/v kết quả thi đầu vào tiếng Anh đối với sinh viên Khóa 6 (niên khóa 2015-2019)

 | Lượt xem: 300
Thông báo V/v kết quả thi đầu vào tiếng Anh đối với sinh viên Khóa 6 (niên khóa 2015-2019) (File đính kèm)

THÔNG BÁO V/v thời khóa biểu học kỳ I năm học 2015 – 2016 cho sinh viên Khóa 6 của Học viện

 | Lượt xem: 263
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN  CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   Số:       /TB- HVCSPT

Thông báo về lịch thi xét tuyển chương trình chất lượng cao năm 2015

 | Lượt xem: 287
Tải thông báo tại đây Danh sách kèm theo

THÔNG BÁO V/v Tham dự Lễ khai giảng đại học hệ chính quy Khóa 6 (2015-2019) và thạc sĩ Chính sách công Khóa 1 (2015-2017)

 | Lượt xem: 284
          BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thông báo V/v lịch thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2015

 | Lượt xem: 273
  Căn cứ Kế hoạch số 409/QĐ-HVCS&PT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành kế hoạch thực tập cuối khóa, thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ khóa luận tốt...

Thông báo: V/v Hướng dẫn nhập học cho sinh viên K6 và lịch học tuần chính trị đầu khóa

 | Lượt xem: 307
Xem sơ đồ quy trình nhập học tại đây   Xem lịch học tuần chính trị đầu khóa tại đây

THÔNG BÁO V/v tổ chức xếp chuyên ngành đối với sinh viên trúng tuyển ngành Kinh tế năm 2015

 | Lượt xem: 280
  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số: 70/TB-HVCSPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thông báo: V/v Tuyển sinh chương trình chất lượng cao Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại và Tài chính Ngân hàng

 | Lượt xem: 278
Xem chi tiết tại địa chỉ: http://chatluongcao.apd.edu.vn:81

HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 6 NĂM 2015

 | Lượt xem: 280
    HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC  

Thông báo: V/v Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy khóa 6 năm 2015

 | Lượt xem: 299
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ VÀ DANH SÁCH THÍ SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VÀO HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN (TÍNH ĐẾN 17H NGÀY 20.8.2015)

 | Lượt xem: 296
  1. DANH SÁCH KẾT QUẢ XÉT TUYỂN SINH  TẠM THỜI TÍNH ĐẾN 17H NGÀY 20/8/2015   2. KẾT QUẢ XÉT TUYỂN TẠM THỜI (Tính đến 17h ngày 20/8/2015)

KẾT QUẢ VÀ DANH SÁCH THÍ SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VÀO HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN (TÍNH ĐẾN 17H NGÀY 15.8.2015)

 | Lượt xem: 299
    1. Thống kê số lượng thi sinh đăng ký xét tuyển (Tính đến 17h ngày 15/8/2015)   Hoặc tra cứu tại địa chỉ http://tuyensinh.apd.edu.vn:81  

Thông báo: V/v Danh sách lớp học phần học kỳ I năm học 2015_2016

 | Lượt xem: 314
Tải danh sách K3 tại đây Tải danh sách K4 tại đây   Tải danh sách K5 tại đây

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2015 (tính đến hết ngày 12.08.2015)

 | Lượt xem: 277
Thí sinh xem danh sách tại đây   Hoặc tra cứu tại địa chỉ http://tuyensinh.apd.edu.vn:81

Thông báo hủy lớp học phần

 | Lượt xem: 331
   BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ     HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   Số: 58 /HVCSPT-ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc