Tin tức Tin tức

HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 6 NĂM 2015

    HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC  ;

Thông báo: V/v Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy khóa 6 năm 2015

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc;

KẾT QUẢ VÀ DANH SÁCH THÍ SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VÀO HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN (TÍNH ĐẾN 17H NGÀY 20.8.2015)

  1. DANH SÁCH KẾT QUẢ XÉT TUYỂN SINH  TẠM THỜI TÍNH ĐẾN 17H NGÀY 20/8/2015   2. KẾT QUẢ XÉT TUYỂN TẠM THỜI (Tính đến 17h ngày 20/8/2015);

KẾT QUẢ VÀ DANH SÁCH THÍ SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VÀO HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN (TÍNH ĐẾN 17H NGÀY 15.8.2015)

    1. Thống kê số lượng thi sinh đăng ký xét tuyển (Tính đến 17h ngày 15/8/2015)   Hoặc tra cứu tại địa chỉ http://tuyensinh.apd.edu.vn:81  ;

Thông báo: V/v Danh sách lớp học phần học kỳ I năm học 2015_2016

Tải danh sách K3 tại đây Tải danh sách K4 tại đây   Tải danh sách K5 tại đây;

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2015 (tính đến hết ngày 12.08.2015)

Thí sinh xem danh sách tại đây   Hoặc tra cứu tại địa chỉ http://tuyensinh.apd.edu.vn:81;

Thông báo hủy lớp học phần

   BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ     HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   Số: 58 /HVCSPT-ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc;

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đến thăm và làm việc tại địa điểm đầu tư xây dựng Học viện Chính sách và Phát triển-Khu đô thị Nam An Khánh, Hà Nội.

          Sáng thứ 4, ngày 29/7/2015, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đến thăm và làm việc tại địa điểm xây dựng Học viện Chính sách và Phát triển. Tham dự buổi thăm và làm việc, về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư có lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Bộ; Vụ Tổ chức Cán bộ; Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân; Vụ Khoa học Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường; Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư; Vụ Lao động, Văn hóa, Xã hội; Vụ Kinh tế Công nghiệp; Vụ Kết cấu Hạ tầng Đô thị.;

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2015 (tính đến hết ngày 9.08.2015)

Thí sinh xem danh sách tại địa chỉ sau  http://tuyensinh.apd.edu.vn:81/hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien-apd/ts-tra-cuu-tuyen-sinh-chinh-quy.html;

Thông báo về việc thay đổi Thời khóa biểu

Tải Thời khóa biểu Khóa 3 tại  đây Tải Thời khóa biểu Khóa 4 tại  đây Tải Thời khóa biểu Khóa 5 hệ đại trà tại  đây Tải Thời khóa biểu Khóa 5 Chất lượng cao tại  đây;

Danh sách phân lớp Tiếng Anh Khóa 5 học kỳ 1, năm học 2015 - 2016

  Tải Danh sách phân loại môn Tiếng Anh khóa 5 Lớp A, Lớp B Lưu ý: Các sinh viên Khóa 5 được miễn học môn tiếng Anh của kỳ này vẫn phải đăng ký bình thường để nhập điểm và tính học phí tín chỉ. ;

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2015 (tính đến hết ngày 06.08.2015)

Xem danh sách tại đây   Hoặc truy cập trang tin tuyển sinh của Học viện theo địa chỉ:  http://tuyensinh.apd.edu.vn:81;

THÔNG BÁO: V/v xét tuyển nguyện vọng 1 vào đại học hệ chính quy năm 2015

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  Số :   52 /TB-HVCSPT;

Thời khoá biểu và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2015-2016 cho sinh viên Khoá 3, Khoá 4 và Khoá 5

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN  CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   Số: 57 /TB- HVCSPT;

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2015 (tính đến hết ngày 3.8.2015)

Xem danh sách tại đây;

Học viện Chính sách và Phát triển trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2

Sáng nay (15/7), Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 317 sinh viên khóa 2 (niên khóa 2011 – 2015) của nhà trường.;

THÔNG BÁO V/v lịch học kỳ hè năm học 2014 - 2015

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    ;

Thông báo V/v tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học đợt 1 cho sinh viên khóa 2, niên khóa 2011-2015

    Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-HVCSPT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Kế hoạch thực tập cuối khóa, thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (khóa 2), Phòng Quản lý Đào tạo thông báo kế hoạch bế giảng khóa học 2011-2015 như sau: - Thông báo kế hoạch tổ chức lễ bế giảng niên khóa 2011-2015 (Tải tại đây);

Thông báo V/v kế hoạch bế giảng khóa học 2011-2015

    Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-HVCSPT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Kế hoạch thực tập cuối khóa, thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (khóa 2), Phòng Quản lý Đào tạo thông báo kế hoạch bế giảng khóa học 2011-2015 (tải tại đây);

Thông báo điểm thi tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận Khóa 2

      Căn cứ Kế hoạch số 409/QĐ-HVCS&PT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành kế hoạch thực tập cuối khóa, thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (Khóa 2), Phòng Quản lý Đào tạo thông báo điểm thi tốt nghiệp và điểm bảo vệ khóa luận năm 2015 cụ thể như sau: - Danh sách thi tốt nghiệp môn thi: Những nguyên lý cơ bản của Mác - Lê Nin (tải tại đây);