Tin tức Tin tức

THÔNG BÁO V/v danh sách học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 đối với sinh viên Khóa 6

 | View count: 182
THÔNG BÁO V/v danh sách học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 đối với sinh viên Khóa 6 - Giáo dục thể chất 1 - Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lê nin - Pháp luật đại cương - Tin học đại cương -...

Quy định về miễn học, miễn thi và chuyển điểm học phần tiếng Anh đối với sinh viên khóa 6

 | View count: 232
  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN  CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   Số:       /TB- HVCSPT

Thông báo: V/v Danh sách lớp học phần kỳ 1 năm học 2015_2016 (khóa 3,4,5)

 | View count: 180
Phòng Quản lý đào tạo thông báo danh sách lớp học phần sau khi xử lý đơn xin điều chỉnh kết quả đăng kí tín chỉ của sinh viên học kỳ 1 năm học 2015_2016 khóa 3,4,5 Khóa 3 xem tại đây Khóa 4 xem tại...

Đoàn đại biểu Học viện tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 | View count: 158
     Trong hai ngày 13 và 14/9/2015, Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham dự Đại hội, đoàn Đại biểu của Học viện Chính sách...

THÔNG BÁO V/v danh sách lớp chuyên ngành đối với sinh viên Khóa 6 (niên khóa 2015 – 2019)

 | View count: 183
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN  CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   Số: 76/TB- HVCSPT

Thông báo kết quả xét tuyển chương trình chất lượng cao năm 2015

 | View count: 198
Thông báo kết quả xét tuyển Chất lượng cao năm 2015 Danh sách sinh viên trúng tuyển Chất lượng cao năm 2015 

Thông báo lịch sinh hoạt lớp chuyên ngành Khoá 6 (Niên khoá 2015-2019)

 | View count: 255
  Để chuẩn bị cho sinh viên Khoá 6 bắt đầu học kỳ I năm học 2015-2016, Học viện Chính sách và Phát triển thông báo lịch sinh hoạt lớp chuyên ngành cho sinh viên Khoá 6 (niên khoá 2015-2019), cụ thể...

Thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2015 -2016 của chương trình chất lượng cao khóa 6

 | View count: 200
Thông báo thời khóa biểu chất lượng cao khóa 6, học kỳ 1 (2015 - 2016) Thời khóa biểu chất lượng cao khóa 6  

Thông báo V/v kết quả thi đầu vào tiếng Anh đối với sinh viên Khóa 6 (niên khóa 2015-2019)

 | View count: 195
Thông báo V/v kết quả thi đầu vào tiếng Anh đối với sinh viên Khóa 6 (niên khóa 2015-2019) (File đính kèm)

THÔNG BÁO V/v thời khóa biểu học kỳ I năm học 2015 – 2016 cho sinh viên Khóa 6 của Học viện

 | View count: 173
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN  CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   Số:       /TB- HVCSPT

Thông báo về lịch thi xét tuyển chương trình chất lượng cao năm 2015

 | View count: 195
Tải thông báo tại đây Danh sách kèm theo

THÔNG BÁO V/v Tham dự Lễ khai giảng đại học hệ chính quy Khóa 6 (2015-2019) và thạc sĩ Chính sách công Khóa 1 (2015-2017)

 | View count: 175
          BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thông báo V/v lịch thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2015

 | View count: 175
  Căn cứ Kế hoạch số 409/QĐ-HVCS&PT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành kế hoạch thực tập cuối khóa, thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ khóa luận tốt...

Thông báo: V/v Hướng dẫn nhập học cho sinh viên K6 và lịch học tuần chính trị đầu khóa

 | View count: 205
Xem sơ đồ quy trình nhập học tại đây   Xem lịch học tuần chính trị đầu khóa tại đây

THÔNG BÁO V/v tổ chức xếp chuyên ngành đối với sinh viên trúng tuyển ngành Kinh tế năm 2015

 | View count: 189
  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số: 70/TB-HVCSPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thông báo: V/v Tuyển sinh chương trình chất lượng cao Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại và Tài chính Ngân hàng

 | View count: 190
Xem chi tiết tại địa chỉ: http://chatluongcao.apd.edu.vn:81

HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 6 NĂM 2015

 | View count: 187
    HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC  

Thông báo: V/v Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy khóa 6 năm 2015

 | View count: 204
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ VÀ DANH SÁCH THÍ SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VÀO HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN (TÍNH ĐẾN 17H NGÀY 20.8.2015)

 | View count: 200
  1. DANH SÁCH KẾT QUẢ XÉT TUYỂN SINH  TẠM THỜI TÍNH ĐẾN 17H NGÀY 20/8/2015   2. KẾT QUẢ XÉT TUYỂN TẠM THỜI (Tính đến 17h ngày 20/8/2015)