Toạ đàm “Hoàn thiện và nâng cao Công tác quản lý sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển ”
Toạ đàm “Hoàn thiện và nâng cao Công tác quản lý sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển ”
Khoá tập huấn cao cấp dành cho các Lãnh đạo quản lý nhà nước
Khoá tập huấn cao cấp dành cho các Lãnh đạo quản lý nhà nước
Hội thảo khoa học “Chính sách Tài chính - Tiền tệ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2017”
Hội thảo khoa học “Chính sách Tài chính - Tiền tệ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2017”
CÓ MỘT MÙA HÈ XANH RẤT KHÁC
CÓ MỘT MÙA HÈ XANH RẤT KHÁC
Khoa Đấu thầu làm việc cùng đại diện Trung tâm đào tạo đấu thầu quốc tế Turin
Khoa Đấu thầu làm việc cùng đại diện Trung tâm đào tạo đấu thầu quốc tế Turin
Bootstrap Slider

Tin tức sự kiện

Xem tất cả

Đối tác Đối tác