Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2019 tại Hà Nội
Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2019 tại Hà Nội
Hội thảo chương trình chuyển tiếp sang các trường đại học danh tiếng Anh - Mỹ dành cho sinh viên Viện Đào tạo quốc tế năm 2019
Hội thảo chương trình chuyển tiếp sang các trường đại học danh tiếng Anh - Mỹ dành cho sinh viên Viện Đào tạo quốc tế năm 2019
Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2019 tại Hải Phòng
Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2019 tại Hải Phòng
Hội thảo Dữ liệu lớn trong Kinh tế và Quản lý ngày 2/4/2019
Hội thảo Dữ liệu lớn trong Kinh tế và Quản lý ngày 2/4/2019
Phê duyệt Thạc sỹ liên kết quốc tế cấp bằng của Pháp, giảng dạy tại Học viện
Phê duyệt Thạc sỹ liên kết quốc tế cấp bằng của Pháp, giảng dạy tại Học viện
Bootstrap Slider

Tin tức sự kiện

Xem tất cả

Thông báo

Thông báo tổ chức thi bảo vệ Đề án - Kỳ thi... (25/03/2019)

Hội đồng thi tuyển tổ chức thi bảo vệ Đề án bằng tiếng Việt và tiếng Anh của vị trí thi tuyển Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế đối với 02 ứng viên: TS. Đào...
Xem tất cả

Thông báo tổ chức thi bảo vệ Đề án - Kỳ thi... (25/03/2019)

Hội đồng thi tuyển tổ chức thi bảo vệ Đề án bằng tiếng Việt và tiếng Anh của vị trí thi tuyển Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế đối với 02 ứng viên: TS. Đào...
Xem tất cả

Đối tác Đối tác