KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO VỀ ĐẤU THẦU XÂY LẮP
KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO VỀ ĐẤU THẦU XÂY LẮP
Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Học viện Chính sách và Phát triển.
Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Học viện Chính sách và Phát triển.
Bản tin số 1 về Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo MPI
Bản tin số 1 về Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo MPI
Lãnh đạo Học viện Chính sách và Phát triển tham dự hội nghị phiên thứ V của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục – Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.
Lãnh đạo Học viện Chính sách và Phát triển tham dự hội nghị phiên thứ V của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục – Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.
Giải bóng đá giao lưu "IEF Friendship Cup 2018"
Giải bóng đá giao lưu "IEF Friendship Cup 2018"
Bootstrap Slider

Tin tức sự kiện

Xem tất cả

Đối tác Đối tác