20/02/2020
Thông báo về Hướng dẫn xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội đối với sinh viên các lớp đại trà kỳ 2, năm 2019-2020
19/02/2020
HƯỚNG DẪN VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN APD
19/02/2020
Đối tượng và hồ sơ xét miễn giảm học phí đối với sinh viên
19/02/2020
Nghị định về Miễn giảm học phí Nghị định số 86/2015/NĐ-CP
08/01/2020
Quy trình hướng dẫn thành lập Câu lạc bộ sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển
02/04/2019
Ý KIẾN GÓP Ý, ĐỀ XUẤT CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HỌC VIỆN