TUYỂN DỤNG TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng Giảng viên của Học viện Chính sách và Phát triển
 | Lượt xem: 3101

THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng Giảng viên của Học viện Chính sách và Phát triển

THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng Giảng viên của Học viện Chính sách và Phát triển

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
 
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số:         /TB-TCHC
            Hà Nội, ngày      tháng 6 năm 2012
 
THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng Giảng viên
 của Học viện Chính sách và Phát triển
 
Học viện Chính sách và Phát triển có nhu cầu tuyển dụng lao động, chi tiết cụ thể như sau:
1       Đối tượng tuyển dụng:
                  Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; tuổi đời từ đủ 18 tuổi  đến 45 tuổi; có đủ điều kiện tham gia tuyển dụng theo quy định của Pháp luật; có đủ sức khỏe đảm bảo nhiệm vụ theo yêu cầu của ngành Giáo dục và Đào tạo (không dị hình, dị tật, không nói ngọng, nói lắp).
2. Điều kiện tuyển dụng
- Tốt nghiệp Đại học chính quy loại khá trở lên hoặc trên Đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) theo đúng nhóm ngành cần tuyển
- Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên (Trừ những ứng viên là Giảng viên ngoại ngữ).
- Có chứng chỉ Tin học văn phòng trình độ A trở lên.
- Có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy và là Nam giới.
3. Hồ sơ tuyển dụng:
- Đơn xin việc hoặc chuyển công tác về Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có cam kết phục vụ 5 năm trở lên;
- Bản khai sơ yếu lý lịch;
- Bản sao Giấy khai sinh (công chứng)
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận không quá 06 tháng so với thời gian nộp;
- Các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm có liên quan (công chứng)
4. Nhóm ngành cần tuyển
Khoa Kế hoạch phát triển - 04 chỉ tiêu Giảng viên
- 03 chỉ tiêu chuyên ngành Kinh tế học.
- 01 chỉ tiêu chuyên ngành Kinh tế phát triển, Toán Kinh tế.
Khoa Ngoại ngữ: 04 chỉ tiêu Giảng viên
- Chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh.
Khoa Chính sách công02 chỉ tiêu Giảng viên
- 02 chỉ tiêu chuyên ngành Quản lý nhà nước và Kinh tế.
- 01 chỉ tiêu trợ lý Khoa.
Khoa Kinh tế đối ngoại: 01 chỉ tiêu Giảng viên
 - Chuyên ngành Kinh tế quốc (Kinh tế đối ngoại hoặc Kinh tế thế giới và quạn hệ kinh tế quốc tế)
-         Trình độ Thạc sỹ và có kinh nghiệm giảng dạy 02 năm trở lên.
-         Là Nam giới (không tuyển Nữ).
-         Ưu tiên người có trình độ Tiến sỹ hoặc tốt nghiệp Thạc sỹ ở nước ngoài.
Khoa Quản trị kinh doanh: 01 chỉ tiêu Giảng viên
- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing
Khoa quy hoạch phát triển: 01 chỉ tiêu Giảng viên
- Yêu cầu có trình độ Thạc sỹ trở lên, chuyên ngành Kinh tế phát triển hoặc Kinh tế môi trường.
Khoa Toán: 02 chỉ tiêu Giảng viên
- 01 chỉ tiêu chuyên ngành Thống kê.
- 01 chỉ tiêu chuyên ngành Xác suất Thống kê.
          Hồ sơ ứng viên xin gửi về phòng Tổ chức – Hành chính, Học viện Chính sách và Phát triển, phòng 303, nhà B, Xóm 1, xã Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 04.37475109.
Thời gian nhận Hồ sơ kể từ ngày đăng Thông báo đến hết tháng 6/2012
 
 
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Các đơn vị liên quan;
- Ban biên tập Website;
- Lưu: TC-HC.
TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG
TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
 
 
 
Nguyễn Thế Vinh