TUYỂN DỤNG TUYỂN DỤNG

Thông báo tuyển dụng Chuyên viên phòng Khoa học và Hợp tác

 | Lượt xem: 3117
Học viện Chính sách và Phát triển cần tuyển dụng 02 chuyên viên phòng Khoa học và Hợp tác.  Cụ thể tải TẠI ĐÂY

Thông báo tuyển dụng giảng viên của Học viện Chính sách và Phát triển

 | Lượt xem: 1973
Tải Thông báo về tuyển dụng Giảng viên tại đây

THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng Giảng viên của Học viện Chính sách và Phát triển

 | Lượt xem: 2225
THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng Giảng viên của Học viện Chính sách và Phát triển