TUYỂN DỤNG TUYỂN DỤNG

Thông báo tuyển dụng Chuyên viên phòng Khoa học và Hợp tác

 | Lượt xem: 2942
Học viện Chính sách và Phát triển cần tuyển dụng 02 chuyên viên phòng Khoa học và Hợp tác.  Cụ thể tải TẠI ĐÂY

Thông báo tuyển dụng giảng viên của Học viện Chính sách và Phát triển

 | Lượt xem: 1783
Tải Thông báo về tuyển dụng Giảng viên tại đây

THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng Giảng viên của Học viện Chính sách và Phát triển

 | Lượt xem: 1976
THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng Giảng viên của Học viện Chính sách và Phát triển