TUYỂN SINH TUYỂN SINH

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên các lớp học phần học kỳ I năm học 2016_2017
Ngày đăng 22/08/2016 | 00:00 AM  | View count: 135

Phòng Quản lý đào tạo thông báo danh sách sinh viên các lớp học phần học kỳ I năm học 2016_2017: - Khóa 4 - Khóa 5 - Khóa 6

Phòng Quản lý đào tạo thông báo danh sách sinh viên các lớp học phần học kỳ I năm học 2016_2017:

- Khóa 4

- Khóa 5

- Khóa 6