TUYỂN SINH TUYỂN SINH

Thủ khoa Học viện Chính sách và Phát triển đạt 25,5 điểm

Ngày 24/7/2014, Học viện Chính sách và Phát triển công bố điểm thi đại học năm 2014. Theo đó, thủ khoa là Thí sinh Nguyễn Thị Dung, Số báo danh: HCPA.000605 đạt 25.5 điểm.  Học viện Chính sách và Phát triển sẽ công bố điểm chuẩn ngay sau khi có điểm sàn của Bộ GD-ĐT.;

Thông báo trả hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 1

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo lịch trả hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên khóa 1 Xem thông báo tại đây;

Thông báo về việc tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 1

Học viện Chính sách và Phát triển Thông báo về việc tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên K1. Tải Thông báo tại đây Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp Tải danh sách tại đây;

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp niên khóa 2010-2014

Lưu ý:   Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, mà bị sai loại tốt nghiệp, sai họ tên, sai ngày tháng năm sinh hoặc không có tên trong danh sách (dưới đây) liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo (cô Quỳnh) để được hỗ trợ kiểm tra. Các trường hợp không đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 6 do không bổ sung kịp điểm của các học phần học lại, sẽ được  xét vào đợt tiếp theo (dự kiến vào tháng 9 năm 2014)   Xem danh sách tại đây;

Thông báo về việc gửi giấy báo dự thi năm 2014

;

Thông báo điểm thi tốt nghiệp và điểm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp niên khóa 2010-2014

Hội đồng thi tốt nghiệp và Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp năm 2014 thông báo điểm thi tốt nghiệp và điểm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp các chuyên ngành như sau:   1/ Chuyên ngành Chính sách công - Điểm Bảo vệ khóa luận - Môn Nguyên lý I - Môn chính sách công - Môn Phân tích Chính sách 2/ Chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại;

Danh sách sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Danh sách sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp;

Thông báo lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (Khóa 1, niên khóa 2010 - 2014)

Thông báo lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (Khóa 1, niên khóa 2010 - 2014);

Thông báo về việc lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và qui định trình tự bảo vệ khóa luận đối với sinh viên khóa 1

Học viện Chính sách và phát triển thông báo lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (tải tại đây) và trích Mục 3 và 4 phần hướng dẫn tổ chức Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học hệ chính quy theo niên chế tại Học viện Chính sách và Phát triển. (File đính kèm).;

Danh sách sinh viên khóa 01 dự thi tốt nghiệp các môn chuyên ngành

Xem danh sách tại đây;

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên khóa 01 dự thi môn điều kiện tốt nghiệp: Nguyên lý I

Xem danh sách Tại đây   chú ý: Đi thi sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân;

Thông báo lịch đào tạo bồi dưỡng kỹ năng tin học văn phòng cho sinh viên Khóa 1

HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN     PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM;

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo ngắn hạn “Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản”

Tải Thông báo tại đây Tải mẫy đăng ký tại đây Tải Lịch học tại đây;

Thông báo Thời khóa biểu các lớp học lại của sinh viên Khóa 1

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo Thời khóa biểu các lớp học lại của sinh viên Khóa 1 (tải file)   Đề nghị các Khoa/Bộ môn phân công giảng viên, các Khoa quản lý sinh viên thông báo cho sinh viên Khóa 1 đi học đúng lịch.;

Thông báo thay đổi lịch ôn tập thi tốt nghiệp các môn chuyên ngành năm học 2013-2014 (Khóa 1)

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo thay đổi lịch ôn tập thi tốt nghiệp các môn chuyên ngành năm học 2013-2014 (Khóa 1) như sau: 1. Lịch ôn tập thi tốt nghiệp cho sinh viên thuộc Khoa Quy hoạch phát triển sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 21/4/2014. 2. Lịch ôn tập thi tốt nghiệp cho sinh viên các Khoa Chính sách công, Kinh tế đối ngoại, Kế hoạch phát triển, Tài chính - Ngân hàng thực hiện từ ngày 14/4/2014. Đề nghị các Khoa chuyên ngành và sinh viên nghiêm túc thực hiện./.;

Thông báo Đề cương hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp năm học 2013-2014 (Khóa 1)

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo Đề cương hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp năm học 2013-2014 (Khóa 1) như sau: I. Môn Lý luận chính chị:   Môn Nguyên lý I, tải file    II: Môn chuyên ngành:  ;

Thông báo thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp và thực hiện kế hoạch thực tập cuối khóa, thi tốt nghiệp hoặc bảo về khóa luận tốt nghiệp

Tải Thông báo tại đây;

Thông báo tổ chức lớp tiếng Anh giao tiếp với giáo viên bản ngữ

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ            HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ;

Thông báo điều chỉnh danh sách sinh viên lớp tín chỉ môn ngoại ngữ có sở 2, học kỳ 2 năm học 2013-2014 (Khóa 4)

    Căn cứ vào Quy chế đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ II năm học 2013-2014 của Học viện, Phòng Quản lý Đào tạo thông báo điều chỉnh danh sách sinh viên lớp tín chỉ môn ngoại ngữ cơ sở 02, học kỳ 2, năm học 2013-2014 của Khóa 4 như sau:  ;

Thông báo danh sách lớp tín chỉ của Khóa 4, học kỳ II nam học 2013-2014

  Tải file danh sách lớp tín chỉ khóa 4 tại đây;