TUYỂN SINH TUYỂN SINH

Thông báo về việc xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2016 (Đợt 1)

THÔNG BÁO V/v xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2016 (Đợt 1) - Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành theo thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2016 và sửa đổi bổ sung theo thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;;

Thông báo về việc tổ chức lễ bế giảng khóa học 2012 - 2016 (Khóa 3)

  HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc;

Thông báo V/v đăng ký học chương trình 2 Khóa 4,5,6

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT  TRIỂN    ;

Thông báo danh sách chính thức các lớp tín chỉ kỳ học hè năm học 2015-2016

  Học viện Chính sách và Phát triển thông báo danh sách chính thức các lớp tín chỉ kỳ học hè năm học 2015-2016   tải file tại đây;

Thông báo thời khoá biểu và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ hè năm học 2015-2016

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN  CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   Số: 52 /TB- HVCSPT;

Thông báo danh sách lớp tín chỉ bị huỷ học kỳ hè năm 2015-2016

  Căn cứ vào kết quả đăng ký tín chỉ học kỳ hè năm học 2015-2016 của sinh viên, Học viện Chính sách và Phát triển thống báo huỷ các lớp tín chỉ dưới đây do số lượng sinh viên đăng ký dưới 15 sinh viên/1 lớp, không đủ điều kiện để mở lớp, cụ thể:  ;

Thông báo về việc phối hợp rà soát, hoàn thiện điểm đối với sinh viên khóa 3

  HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc;

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên các lớp học phần học kỳ hè năm học 2015_2016

Phòng Quản lý đào tạo thông báo danh sách sinh viên các lớp học phần học kỳ hè năm học 2015_2016 (xem tại đây);

Thông báo lịch nghỉ hè năm học 2015-2016 và kế hoạch học kỳ hè năm học 2016-2017

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số:  51  /TB-HVCSPT;

Thông báo về điều chỉnh nội dung môn Toán cao cấp 1 và 2 kỳ hè năm 2015-2016

Để tạo thuận lợi cho sinh viên đăng ký học tín chỉ kỳ hè thuận lợi, Học viện Chính sách và Phát triển thông báo đến sinh viên Học viện lưu ý về việc đăng ký tín chỉ môn Toán cao cấp 1 và Toán cao cấp 2 kỳ học hè năm học 2015-2016 như sau: - Điều chỉnh nội dung môn Toán cao cấp 1 và 2 theo chương trình đào tạo cũ của Khoá 3, 4 và 5. Cụ thể: Toán cao cấp 1 - Phần Giải tích và Toán cao cấp 2 - Phần Đại số.;

Thông báo lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp năm 2016

  HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ;

Thông báo về việc rà soát điểm của sinh viên Khoá 4

  Hiện nay, Phòng Quản lý đào tạo đang phối hợp với các Khoa chuyên ngành rà soát điểm của sinh viên Khoá 4. Phòng Quản lý Đào tạo đề nghị sinh viên Khoá 4 rá soát lại điểm của mình trên hệ thống và phản hồi lại nếu có thắc mắc (theo mẫu).   Sinh viên có ý kiến phải cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu và đảm bảo ý kiến của mình là đúng.  ;

Thông báo: V/v Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2016

Xem thông báo tại đây;

Thông báo về việc đăng ký chuyên đề thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp

              HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc;

Xúc tiến tuyển sinh 2016 tại Ninh Bình, Thanh Hóa

Nằm trong kế hoạch xúc tiến tuyển sinh 2016 của Học viện Chính sách và Phát triển, Khoa Kế hoạch Phát triển chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo tổ chức các buổi giới thiệu thông tin tuyển sinh năm 2016 của Học viện đối với các em học sinh lớp 12 tại các trường trên địa bàn hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa. Xác định là các địa bàn trọng điểm do có nhiều sinh viên đã và đang học tập tại Học viện, phó giám đốc Trịnh Huy Lập đã trực tiếp dẫn đầu và chỉ đạo công tác tư vấn tuyển sinh.;

Thông báo về việc nghỉ dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (âm lịch), dịp kỷ niệm ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2016

               HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc;

Danh sách sinh viên học bổ sung môn tốt nghiệp khóa 3 và môn Lịch sử các học thuyết kinh tế

     ;

Thông báo về việc điều chỉnh Thời khóa biểu học các học phần bổ sung

        BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                HỌC VIỆN  CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN                 Số:        /TB- HVCSPT;

Thông báo về việc học bổ sung kiến thức đối với sinh viên khóa 3

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN  CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   Số:      /TB- HVCSPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   ;

Thông báo lịch học bổ sung kiến thức của sinh viên khóa 3

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN  CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   Số:        /TB- HVCSPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   ;