TUYỂN SINH TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

  THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016;

Danh sách sinh viên các lớp học phần học kỳ II năm học 2015_2016

Phòng Quản lý đào tạo thông báo danh sách sinh viên các lớp học phần học kỳ II năm học 2015_2016 Khóa 4 xem tại đây   Khóa 5 xem tại đây   Khóa 6 xem tại đây;

Thông báo về công tác thực tập tại Bộ KH&ĐT của sinh viên Khóa 3

             HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO;

Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2016 cho sinh viên của Học viện

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   ________________ Số: 03 /TB-HVCSPT;

Thông báo: V/v Danh sách lớp học phần kỳ II năm học 2015-2016

Danh sách lớp học phần khóa 4 Danh sách lớp học phần khóa 5 Danh sách lớp học phần khóa 6;

Thông báo Thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2015 - 2016

   BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ     HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN    Số: 01/TB-HVCSPT    ;

Thông báo: V/v Lịch đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2015-2016

HỌC VIỆN  CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ;

Kế hoạch tổ chức tọa đàm “Thực tập cuối khóa, học các môn bổ sung/bảo vệ khóa luận và đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên khóa 3”

Xem kế hoạch tại đây;

Thông báo: V/v Kiểm tra điểm trên phần mềm QLĐT của sinh viên Khóa 3

;

Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2016

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   Số: 105/TB-HVCSPT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM;

Thông báo: V/v Kế hoạch thực tập, kế hoạch tốt nghiệp Khóa 3

Xem thông báo tại đây;

Thông báo: V/v Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016

Xem thông báo Tại đây;

THÔNG BÁO V/v danh sách lớp chuyên ngành đối với sinh viên Khóa 6 (niên khóa 2015 – 2019)

THÔNG BÁO V/v danh sách lớp chuyên ngành đối với sinh viên Khóa 6  (niên khóa 2015 – 2019) bản cập nhật ngày 30 tháng 9 năm 2015 - Chương trình đại trà - Chương trình chất lượng cao;

Thông báo: V/v Danh sách lớp học phần khóa 6 hệ đại trà kỳ I năm học 2015-2016

Phòng Quản lý đào tạo thông báo danh sách lớp học phần học kỳ I năm học 2015_2016 của các lớp đại trà (sau khi điều chỉnh danh sách sinh viên các chuyên ngành).   tải danh sách về máy tại đây;

Thông báo V/v danh sách học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 đối với sinh viên Khóa 6

THÔNG BÁO V/v danh sách học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 đối với sinh viên Khóa 6 (bản cập nhật ngày 6.10.2015) - Giáo dục thể chất 1 - Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lê nin - Pháp luật đại cương - Tin học đại cương - Toán cao cấp;

Chuyến tham quan dã ngoại kết hợp giao lưu học hỏi của sinh viên chất lượng cao

Ngày 26/9/2015 Ban quản lý Chương trình Chất lượng cao - Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức chuyến dã ngoại kết hợp thực hành và giao lưu học hỏi dành cho sinh viên lớp chất lượng cao khoá 5 và 6 tại Trường đại học FPT. Tham gia chuyến đi có TS. Đào Hoàng Tuấn – Phó Trường Khoa Kinh tế Đối ngoại, chủ nhiệm lớp KTĐN CLC, Thầy Nguyễn Mã Lương – Trưởng bộ môn GDTC và Quốc phòng, Các thầy cô cán bộ phòng ban và toàn thể sinh viên của chương trình CLC khoá 5 và 6.;

Thông báo về thời khóa biểu môn tiếng anh tổng quát 1 đối với sinh viên K6

Thông báo về thời khóa biểu môn tiếng anh tổng quát 1 đối với sinh viên K6, thời gian áp dụng từ ngày 20/09/2015  - Thời khóa biểu - Danh sách lớp;

Thông báo v/v: Thời khóa biểu bao gồm cả môn tiếng anh cơ sở 1 của sinh viên khóa 6 các lớp Chất lượng cao" (từ ngày 18/9/2015).

Thời khóa biểu học kỳ 1 khóa 6 chất lượng cao (cập nhập ngày 18.9.2015) Ghi chú: Tạm thời giảng đường 804 đang lắp 1 số thiết bị để hoàn thiện, các lớp học giảng đường 804 tuần 21/9 đến 25/9/2015 chuyển sang giảng đường 503 học.;

Thông báo v/v: Danh sách các lớp học phần học kỳ 1 (2015 - 2016) của lớp chất lượng cao khóa 6 (cập nhập ngày 18.9.2015)

Danh sách các lớp học phần học kỳ 1 (2015-2016) của CLC Khóa 6 ;

Thông báo: V/v Mở lớp kỹ năng thuyết trình thuyết phục cho sinh viên khóa 6

Xem thông báo tại đây   Danh sách lớp 1   Danh sách lớp 2;