TUYỂN SINH TUYỂN SINH

KẾT QUẢ VÀ DANH SÁCH THÍ SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VÀO HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN (TÍNH ĐẾN 17H NGÀY 15.8.2015)

    1. Thống kê số lượng thi sinh đăng ký xét tuyển (Tính đến 17h ngày 15/8/2015)   Hoặc tra cứu tại địa chỉ http://tuyensinh.apd.edu.vn:81  ;

Thông báo: V/v Danh sách lớp học phần học kỳ I năm học 2015_2016

Tải danh sách K3 tại đây Tải danh sách K4 tại đây   Tải danh sách K5 tại đây;

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2015 (tính đến hết ngày 12.08.2015)

Thí sinh xem danh sách tại đây   Hoặc tra cứu tại địa chỉ http://tuyensinh.apd.edu.vn:81;

Thông báo hủy lớp học phần

   BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ     HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   Số: 58 /HVCSPT-ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc;

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2015 (tính đến hết ngày 9.08.2015)

Thí sinh xem danh sách tại địa chỉ sau  http://tuyensinh.apd.edu.vn:81/hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien-apd/ts-tra-cuu-tuyen-sinh-chinh-quy.html;

Thông báo về việc thay đổi Thời khóa biểu

Tải Thời khóa biểu Khóa 3 tại  đây Tải Thời khóa biểu Khóa 4 tại  đây Tải Thời khóa biểu Khóa 5 hệ đại trà tại  đây Tải Thời khóa biểu Khóa 5 Chất lượng cao tại  đây;

Danh sách phân lớp Tiếng Anh Khóa 5 học kỳ 1, năm học 2015 - 2016

  Tải Danh sách phân loại môn Tiếng Anh khóa 5 Lớp A, Lớp B Lưu ý: Các sinh viên Khóa 5 được miễn học môn tiếng Anh của kỳ này vẫn phải đăng ký bình thường để nhập điểm và tính học phí tín chỉ. ;

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2015 (tính đến hết ngày 06.08.2015)

Xem danh sách tại đây   Hoặc truy cập trang tin tuyển sinh của Học viện theo địa chỉ:  http://tuyensinh.apd.edu.vn:81;

THÔNG BÁO: V/v xét tuyển nguyện vọng 1 vào đại học hệ chính quy năm 2015

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  Số :   52 /TB-HVCSPT;

Thời khoá biểu và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2015-2016 cho sinh viên Khoá 3, Khoá 4 và Khoá 5

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN  CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   Số: 57 /TB- HVCSPT;

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2015 (tính đến hết ngày 3.8.2015)

Xem danh sách tại đây;

THÔNG BÁO V/v lịch học kỳ hè năm học 2014 - 2015

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    ;

Thông báo V/v tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học đợt 1 cho sinh viên khóa 2, niên khóa 2011-2015

    Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-HVCSPT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Kế hoạch thực tập cuối khóa, thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (khóa 2), Phòng Quản lý Đào tạo thông báo kế hoạch bế giảng khóa học 2011-2015 như sau: - Thông báo kế hoạch tổ chức lễ bế giảng niên khóa 2011-2015 (Tải tại đây);

Thông báo V/v kế hoạch bế giảng khóa học 2011-2015

    Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-HVCSPT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Kế hoạch thực tập cuối khóa, thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (khóa 2), Phòng Quản lý Đào tạo thông báo kế hoạch bế giảng khóa học 2011-2015 (tải tại đây);

Thông báo điểm thi tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận Khóa 2

      Căn cứ Kế hoạch số 409/QĐ-HVCS&PT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành kế hoạch thực tập cuối khóa, thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (Khóa 2), Phòng Quản lý Đào tạo thông báo điểm thi tốt nghiệp và điểm bảo vệ khóa luận năm 2015 cụ thể như sau: - Danh sách thi tốt nghiệp môn thi: Những nguyên lý cơ bản của Mác - Lê Nin (tải tại đây);

THÔNG BÁO: V/v lịch nghỉ hè đối với sinh viên năm học 2014 – 2015 và lịch học kỳ hè năm học 2015 - 2016

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   __________________ Số: 47 /TB-HVCSPT;

Thông báo V/v lịch thi tốt nghiệp và lịch bảo vệ khóa luận năm 2015

Căn cứ Kế hoạch số 409/QĐ-HVCS&PT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành kế hoạch thực tập cuối khóa, thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (Khóa 2), Phòng Quản lý Đào tạo thông báo Danh sách thi và lịch thi tốt nghiệp - lịch bảo vệ khóa luận năm 2015 cụ thể như sau: - Lịch thi tốt nghiệp (Tải tại đây);

THÔNG BÁO: V/v công bố kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công đợt I năm 2015 của Học viện Chính sách và Phát triển

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   Số     /TB-HVCSPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM;

Chuyến đi tham quan thực tế tại công ty đóng tàu Phà Rừng của sinh viên chương trình chất lượng cao khóa 5.

Thực hiện chủ trương “ Học đi đôi với hành, lý luận gắp liền với thực tiễn” đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học đối với sinh viên. Đồng thời nhằm giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu về quy trình sản xuất, kinh doanh thực tế tại các doanh nghiệp, rèn luyện kĩ năng hoạt động xã hội, có cơ hội nâng cao kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, trải nghiệm thực tế về nghề nghiệp tương lai. Ngày 23/5/2015, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức cho sinh viên đến tham quan thực tế tại Công ty đóng tàu Phà Rừng trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ (SBIC), Hải Phòng.;

Thông báo Danh sách sinh viên và Thời khoá biểu ôn thi tốt nghiệp năm 2015

    Tải Danh sách ôn thi tốt nghiệp tại đây   Tải thời khoá biểu ôn thi tốt nghiệp tại đây;