TUYỂN SINH TUYỂN SINH

THÔNG BÁO: V/v thời khóa biểu học kỳ II năm học 2014 – 2015 cho sinh viên Khóa 5 của Học viện

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN  CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  Số: 05 /TB- HVCSPT;

Học viện Chính sách và Phát triển khai giảng lớp ôn thi chứng chỉ tin học văn phòng IC3

Được sự đồng ý của Ban Giám đốc Học viện, Trung tâm Tư vấn và Bồi dưỡng Phát triển đã phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo tổ chức mở lớp ôn thi chứng chỉ tin học văn phòng IC3 cho các em Sinh viên trong toàn Học viện. Đến dự buổi khai giảng có PGS,TS. Đào Văn Hùng - Giám đốc Học viện, lãnh đạo các Phòng ban, Trung tâm và các em sinh viên tham gia khóa học.;

Thông báo: V/v nghỉ học, chuyển giảng đường thứ 2 ngày 26 tháng 01 năm 2015

Căn cứ vào lịch công tác của Học viện, Phòng QLĐT thông báo các lớp học sau được nghỉ học, thay đổi giảng đường Thứ 2 ngày 26/01/2015 như sau: 1/ Lớp Kế toán tài chính-2-14 (L03) học tại giảng đường 405 được nghỉ học 2/ Lớp Tiếng anh cơ sở 4-2-14 (L08) học tại giảng đường 308 được chuyển sang giảng đường 504.   Lịch học bù sẽ được thông báo sau. Đề nghị cán bộ, giảng viên và sinh viên lưu ý thực hiện.;

Thông báo: V/v Thay đổi lịch đăng kí tín chỉ đối với sinh viên khóa 5

Theo đề nghị của cố vấn học tập các khoa quản lý sinh viên về việc lùi thời gian đăng kí tín chỉ cho sinh viên khóa 5, phòng Quản lý đào tạo thông báo lịch đăng kí tín chỉ dành cho khóa 5 cụ thể như sau: - Thời gian bắt đầu: 20h00 thứ 3 ngày  27 tháng 01 năm 2015; - Thời gian kết thúc: 08h00 thứ 5 ngày 29 tháng 01 năm 2015.   Chú ý: Sinh viên khóa 5 trước khi đăng kí tín chỉ cần liên hệ với cố vấn học tập của khoa mình để được tư vấn.   Phòng Quản lý đào tạo xin thông báo.;

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC THỨ 6 NGÀY 23/01/2015

              Căn cứ vào lịch công tác của Học viện, Phòng QLĐT thông báo các lớp học sau được nghỉ học Thứ 6 ngày 23/01/2015;

Thông báo: V/v Lịch đăng kí tín chỉ và lịch Tập huấn đăng kí tín chỉ cho sinh viên khóa 5

Để chuẩn bị cho việc đăng kí học tín chỉ học kỳ 2 năm học 2014-2015, Phòng Quản lý đào tạo thông báo các bạn sinh viên khóa 5 lịch đăng kí tín chỉ và lịch tập huấn đăng kí tín chỉ như sau:   1. Lịch đăng kí tín chỉ: - Đối với khóa 5: Bắt đầu từ 20h00 thứ 7 ngày 24 tháng 01 năm 2015 đến 10h30 thứ 2 ngày 26 tháng 01 năm 2015. 2. Lịch tập huấn đăng kí tín chỉ: Đề nghị các bạn sinh viên khóa 5 có mặt đầy đủ và đúng giờ.;

Thông báo: V/v Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2014-2015 khóa 3 và khóa 4

  tải file thời khóa biểu tại đây;

Thông báo về việc đăng ký bổ sung học chương trình 2 của sinh viên Khóa 3,4

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc;

THÔNG BÁO V/v kế hoạch phỏng vấn sinh viên Khóa 2 đơn ký thực tập tại các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ;

Thông báo: V/v Danh sách lớp học phần Khóa 3 và Khóa 4

Tải danh sách lớp K3 tại đây Tải danh sách lớp K4 tại đây;

THÔNG BÁO: V/v tổ chức lớp Tin học quốc tế IC3 – GS4

Xem thông báo tại đây;

Thông báo sinh viên Khóa 4 nộp bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông bản gốc

    HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN    PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO        ;

Thông báo: lịch học lớp Kỹ năng Thuyết trình phục vụ Khoá luận tốt nghiệp cho Sinh viên [14/01/2015]

Xem Thông báo tại đây;

Thông báo: V/v KẾ HOẠCH MÔN HỌC GIẢNG DẠY HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 - 2015 của khóa 3, 4.

Xem tại file đính kèm   Lưu ý: - Trước khi đăng kí tín chỉ các bạn sinh viên cần tải file đính kèm về để xem các môn học có thể đăng kí của học kỳ này. - Số tín chỉ tối thiểu mà các bạn sinh viên phải đăng kí trong 1 học kỳ là 14 tín chỉ.;

Thông báo: V/v Lịch đăng kí tín chỉ và lịch Tập huấn đăng kí tín chỉ cho sinh viên khóa 3,4

Để chuẩn bị cho việc đăng kí học tín chỉ học kỳ 2 năm học 2014-2015, Phòng Quản lý đào tạo thông báo các bạn sinh viên khóa 3 và khóa 4 lịch đăng kí tín chỉ và lịch tập huấn đăng kí tín chỉ như sau:   1. Lịch đăng kí tín chỉ: - Đối với khóa 3: Bắt đầu từ 20h00 thứ 4 ngày 14 tháng 01 năm 2015 đến 7h00 thứ 6 ngày 16 tháng 01 năm 2015. -Đối với khóa 4: Bắt đầu từ 20h00 thứ 5 ngày 15 tháng 01 năm 2015 đến 7h00 thứ 7 ngày 17 tháng 01 năm 2015. 2. Lịch tập huấn đăng kí tín chỉ:;

Thông báo: V/v tổ chức khóa đào tạo kỹ năng thuyết trình và lớp đào tạo luyện thi chứng chỉ tin học quốc tế IC3

Xem thông báo tại đây;

THÔNG BÁO DANH SÁCH LỚP CHUYÊN NGÀNH KHÓA 5 (NIÊN KHÓA 2014 - 2018) UPDATE NGÀY 3/10/2014

Tải danh sách tại đây    ;

Thông báo kế hoạch thực tập và thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ khóa luận đối với sinh viên Khóa 2

Thông báo kế hoạch thực tập và thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ khóa luận đối với sinh viên Khóa 2 (File đính kèm);

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ KHÓA 1

  HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ KHÓA 1 (Chi tiết file đính kèm)   Một số điểm lưu ý:  ;

Thông báo: V/v Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 năm 2014

Môn Nguyên lý 1   Môn Quy hoạch phát triển lãnh thổ   Môn Quản lý tài chính công   Môn Tài chính tiền tệ;