TUYỂN SINH TUYỂN SINH

Danh sách thí sinh đăng kí NV2 vào Học viện tính đến ngày 9.9.2014

Xem danh sách tại đây;

THÔNG BÁO LỊCH NHẬP HỌC NV2 KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo:  ;

Danh sách thí sinh đăng kí NV2 vào Học viện tính đến ngày 4.9.2014

Xem danh sách tại đây;

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO NĂM 2014

xem thông báo tại đây Tải mẫu đơn đăng kí tại đây;

Danh sách thí sinh đăng kí NV2 vào Học viện tính đến ngày 27.8.2014

Xem danh sách tại đây;

Danh sách thí sinh đăng kí NV2 vào Học viện tính đến ngày 28.8.2014

Xem danh sách tại đây;

Danh sách thí sinh đăng kí NV2 vào Học viện tính đến ngày 29.8.2014

Xem danh sách tại đây;

THÔNG BÁO: V/v Thay đổi Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014 – 2015 cho sinh viên Khóa 2, Khóa 3 và Khóa 4 của Học viện

Phòng Quản lý đào tạo thông báo thay đổi giảng đường khóa 3, khóa 4 và lịch học môn Luật kinh tế và Đường lối cách mạng ĐCSVN của Khóa 4. Tải Thời khóa biểu tại đây;

Danh sách thí sinh đăng kí NV2 vào Học viện tính đến ngày 25.8.2014

Xem danh sách tại đây;

THÔNG BÁO: V/v Lịch nghỉ lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh 2 – 9 năm 2014

;

THÔNG BÁO: V/v Thời khóa biểu học kỳ I và danh sách các lớp tín chỉ năm học 2014 – 2015 cho sinh viên Khóa 2, Khóa 3 và Khóa 4.

Phòng Quản lý đào tạo thông báo Lịch thời khóa biểu mới thay đổi (Đổi giảng đường)  Xem thời khóa biểu tại đây Lớp tín chỉ Khóa 3 Lớp tín chỉ Khóa 4;

Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Hội thảo “Tham vấn về việc xây dựng chuẩn đầu ra tin học đối với các ngành học đại học hệ chính quy”.

Hiện nay, các cơ sở đào tạo Đại học trong cả nước đều hướng tới việc khẳng định chất lượng đào tạo, nâng cao khả năng khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin của sinh viên tốt nghiệp ra trường. Việc sử dụng thành thạo công nghệ thông tin và được các tổ chức quốc tế công nhận là một bằng chứng khẳng định vị thế, mục tiêu đào tạo của Học viện và phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế.;

Thông báo: V/v HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NV1 KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2014

Xem hướng dẫn tại đây;

Danh sách trúng tuyển đại học hệ chính quy Học viện Chính sách và Phát triển năm 2014

Xem danh sách tại đây;

THÔNG BÁO: V/v Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014 – 2015 cho sinh viên Khóa 2, Khóa 3 và Khóa 4 của Học viện

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN  CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số:   209 /TB- HVCSPT;

Thông báo lịch đăng ký lại học phần tín chỉ học kỳ I năm học 2014-2015 đối với sinh viên Khóa 3 và Khóa 4

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên thuộc Khóa 3 và Khoa 4 về lịch đăng ký lại học phần tín chỉ học kỳ I năm học 2014-2015 như sau: - Thời gian đăng ký lại: bắt đầu từ 15h00 thứ 4, ngày 20/8/2014 đến hết 11h thứ 6, ngày 22/8/2014; - Kết quả đăng ký học phần tín chỉ có trước thông báo này sẽ bị không được công nhận.;

Hướng dẫn qui trinh đăng ký tín chỉ học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 (sinh viên khóa 3,4)

Tải tại đây;

Thông báo đăng ký học chương trình 2 của sinh viên Khóa 2, 3

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  ;

THÔNG BÁO: V/v mở lớp học lại ngoại ngữ cơ sở 2 đối với sinh viên khoá 2

   BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ     HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số:            /TB-HVCSPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM;

THÔNG BÁO: V/v đăng ký học lại năm 2014

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ     HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   Số:   72/TB-HVCSPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM;