12/03/2020
Tổng hợp Việc làm của Cựu sinh viên khóa 6 tốt nghiệp năm 2019
06/01/2020
Ngày hội việc làm năm 2019
06/01/2020
Công tác hỗ trợ việc làm cho sinh viên trong thời đại cách mạng 4.0
11/10/2019
Thông báo Tổ chức ngày hội tuyển dụng lao động đối với sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển năm 2019
28/05/2019
Tư vấn và hỗ trợ việc làm Cộng tác viên ngân hàng BIDV Chi nhánh Từ Liêm đối với sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển
23/05/2019
Các trường cần làm gì để hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp
23/05/2019
Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của ngành Giáo dục năm 2019