22/05/2019
Phát động cuộc thi HSSV với ý tưởng khởi nghiệp năm 2019
22/05/2019
Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2019
20/03/2019
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ VIỆC LÀM SINH VIÊN APD
15/03/2019
Tổng hợp Việc làm của Cựu sinh viên khóa 5 tốt nghiệp năm 2018
28/02/2019
CỔNG VIỆC LÀM SINH VIÊN HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH & PHÁT TRIỂN
11/07/2017
QĐ 153 năm 2016 Ban hành quy định về hoạt động tư vấn và hỗ trợ việc làm đối với sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển