ĐÀO TẠO ĐÀO TẠO

Chung Kết Cuộc Thi Apd English Stars (Mùa thứ nhất năm 2015)

Ngày đăng 16/02/2019 | 02:14 AM  | Lượt xem: 946
Chung Kết Cuộc Thi Apd English Stars (Mùa thứ nhất năm 2015)

Quy chế tổ chức và hoạt động của khoa Đào tạo Quốc tế

Ngày đăng 02/04/2018 | 11:19 AM  | Lượt xem: 2700
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình đào tạo chuẩn CLC chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

Ngày đăng 02/04/2018 | 11:17 AM  | Lượt xem: 3319
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình đào tạo chuẩn CLC chuyên ngàng Tài chính ngân hàng

Ngày đăng 02/04/2018 | 11:15 AM  | Lượt xem: 2804
Tải TẠI ĐÂY

Quyết định ban hành chương trình đào tạo hệ Thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công

Ngày đăng 02/04/2018 | 10:53 AM  | Lượt xem: 1253
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình đào tạo Đại học khóa 8

Ngày đăng 02/04/2018 | 10:51 AM  | Lượt xem: 1969
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy khóa 7

Ngày đăng 02/04/2018 | 10:34 AM  | Lượt xem: 1469
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình đào tạo Đại học khóa 6

Ngày đăng 02/04/2018 | 10:32 AM  | Lượt xem: 1318
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 5

Ngày đăng 02/04/2018 | 10:30 AM  | Lượt xem: 1170
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 4

Ngày đăng 02/04/2018 | 10:27 AM  | Lượt xem: 1136
Tải TẠI ĐÂY

Quyết định ban hành chương trình hệ đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

Ngày đăng 02/04/2018 | 10:16 AM  | Lượt xem: 1001
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình Dự bị học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ

Ngày đăng 25/10/2017 | 08:39 AM  | Lượt xem: 9172
Trong khuôn khổ hợp tác giữa APD - VCREME, Học viện Chính sách và Phát triển và Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Kinh tế, quản trị...

Đề cương môn học

Ngày đăng 16/08/2017 | 05:10 PM  | Lượt xem: 2394
Tra cứu đề cương môn học tại đây

Thông báo: Chương trình học tiếng anh tại Philippines hè 2016

Ngày đăng 31/05/2016 | 12:00 AM  | Lượt xem: 3343
 

Học viện Chính sách và Phát triển tuyển sinh lớp "NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN"

Ngày đăng 19/08/2013 | 12:00 AM  | Lượt xem: 3200
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN