NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Seminar "Forecasting and simulations of economic policies for Vietnam economy with a simple macro-econometric model"

 | Lượt xem: 180
Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời Ông/Bà đến tham dự Seminar " Forecasting and...

Thư mời tham dự Hội thảo Khoa học "Giải pháp hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ ở Việt Nam đến năm 2035, các điều kiện thực hiện"

 | Lượt xem: 614
  Trong khuôn khổ của Đề tài cấp Nhà nước thuộc chương trình KX.01/16-20 do PGS, TS. Đào Văn Hùng - Giám đốc Học viện Chính...

Thư mời tham dự Hội thảo Khoa học "Nợ công, tham nhũng, năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế"

 | Lượt xem: 482
Trong khuôn khổ của đề tài Nafosted "Phân tích kinh tế vĩ mô các vấn đề nợ công và nợ tư nhân ở Việt Nam" do GS, TS....

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế biển bền vững và chính sách đột phá và những vấn đề rút ra cho Việt Nam

 | Lượt xem: 327
Ngày 5/11/2019, Học Viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế biển bền vững và chính...

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Nợ công, tham nhũng, năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế"

 | Lượt xem: 411
THÔNG BÁO V/v: Tổ chức Hội thảo khoa học “Nợ công, tham nhũng, năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế” Kính gửi: Toàn thể...

Hội thảo khoa học "Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế biển bền vững và chính sách đột phá phát triển các vùng kinh tế trọng điểm và những vấn đề rút ra cho Việt Nam”

 | Lượt xem: 417
Trong khuôn khổ Đề tài KH&CN cấp quốc gia “Cơ sở khoa học và giải pháp chính sách đột phá phát triển kinh tế biển bền vững...

Thông báo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác NCKH năm học 2018-2019

 | Lượt xem: 390
Nhằm tổng kết đẩy mạnh phong trào NCKH và nâng cao chất lượng NCKH trong thời gian tới, Học viện chính sách và phát triển tiến hành tổ...

Thông báo nộp đề cương đề tài nghiên cứu khoa học

 | Lượt xem: 425
Kính gửi:        - Các đơn vị thuộc Học viện;              - Các chủ nhiệm đề tài Căn cứ vào kết quả...

Thông báo về việc xây dựng, đăng ký kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong năm học 2019 - 2020

 | Lượt xem: 949
Để có căn cứ lập Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học cho năm 2020 của Học viện, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác đề nghị các Khoa, Viện...

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC “GIẢI PHÁP HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG MUA BÁN NỢ Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2035, CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN”

 | Lượt xem: 555
Kính gửi: Các nhà khoa học Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy, thị trường mua bán nợ tại hầu hết các nước đóng vai trò...

Thư mời viết bài Hội thảo chủ đề "Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế biển bền vững và chính sách đột phá phát triển các vùng kinh tế trọng điểm và những vấn đề rút ra cho Việt Nam "

 | Lượt xem: 562
Kính gửi: Các nhà khoa học Trong bối cảnh đó và nhằm tạo cơ hội học hỏi, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm giữa các nhà quản lý,...

Thư mời Hội thảo Quốc tế: "The dynamics of international trade and global supply chains"

 | Lượt xem: 651
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN phối hợp với Đại học Minnesota, Duluth (Hoa Kỳ), Đại học Quốc gia Chengchi (Đài Loan) và Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội tổ chức Hội thảo: ...

Tổng hợp giờ NCKH của cán bộ, giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển năm học 2018- 2019

 | Lượt xem: 779
                                                       ...

Giấy mời tham dự Hội thảo "Tiềm năng phát triển thị trường khí tại Việt Nam"

 | Lượt xem: 595
Thị trường khí tại Việt Nam đã được hình thành và phát triển trên 25 năm, bên cạnh những thành tựu nổi bật vẫn còn những bất...

Thông báo v/v đề xuất đề tài NCKH cấp Học viện năm 2020

 | Lượt xem: 599
Để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2020 của Học viện, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác đề nghị các cá nhân,...

Thư mời tham dự "Hội nghị Doanh nghiệp xã hội và Phát triển bền vững"

 | Lượt xem: 591
Nhằm  tháo gỡ khó khăn và chia sẻ kinh nghiệm cho các Doanh nghiệp xã hội nói riêng và đề cao tính trách nhiệm xã...

Thư mời tham dự Hội thảo "Định hướng chính sách hợp tác win-win trong ngành phân phối giữa Việt Nam-Hàn Quốc"

 | Lượt xem: 648
Trong khuôn khổ hợp tác thực hiện Dự án "Xây dựng năng lực nhằm phát triển toàn diện ngành công nghiệp phân phối của Việt Nam (Dự...

Thông báo số 1 v/v tiếp nhận đề tài tham gia giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 21 năm 2019.

 | Lượt xem: 643
Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thông báo số 1 v/v tiếp nhận đề tài tham gia giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa...