null Lịch công tác tuần từ ngày 11/9 đến hết ngày 19/9/2023

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 11/9/2023 đến 17/9/2023
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 14/9/2023)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h00 Họp Hội đồng tuyển sinh 2023 Thành viên HĐTS Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
15h00 Họp Hội đồng thi đua khen thưởng đối với sinh viên Phó Giám đốc Nguyễn Thị Hạnh Vân; Lãnh đạo các Phòng: Chính trị và công tác sinh viên, Quản lý đào tạo, Kế hoạch - Tài chính; Lãnh đạo và trợ lý các Khoa/Viện quản lý sinh viên; Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 12/9/2023)
9h00 Lễ ký MOU trực tuyến giữa Học viện CS và PT (APD) và Công ty TNHH Phát triển Nguồn nhân lực Tân cảng - STC (TCSTC) và STC - Việt Nam (VPĐD của STC Group Hà Lan) PGĐ Hùng; Phòng QL KH&HT; Khoa KTQT;Viện ĐTQT; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, TTTT,TV&TT, TCHC, TTHTĐT và các đơn vị khác quan tâm Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Trực tiếp tại Phòng họp tầng 2 và trực tuyến: ID 333 456 8228, Pass: 123456  
14h00 Họp Đảng ủy, Ban Giám đốc Các đ/c đảng ủy viên, Ban Giám đốc Bí thư Đảng ủy
Đ/c Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
15h00 Họp thường trực HĐHV Thành viên thường trực HĐHV Chủ tịch HĐHV
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 13/9/2023)
8h30 Xét chuyển chức danh nghề nghiệp  Thành viên Hội đồng chuyển CDNN Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 14/9/2023)
8h30 Làm việc với Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính Giám đốc Nguyên; Lãnh đạo các đơn vị: TCHC, KHTC, TTHTĐT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h00 Hội đồng nghiệm thu Đề án: "Xây dựng Nội san NCKH dành cho sinh viên" Thành viên HĐ, P.QL KH&HT, thành viên Đề án Chủ tịch HĐ
TS. Nguyễn Thế Hùng
Trực tiếp tại Phòng 409 và Trực tuyến ID: 3334568228.
Pass: 123456
14h00 Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, quản lý sinh viên năm học 2022-2023,
triển khai kế hoạch công tác năm học 2023-2024
- Thành phần dự trực tiếp: Đảng ủy,Chủ tịch Hội đồng HV; Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện; Giảng viên không có giờ giảng; Đại diện Ban cán sự các chuyên ngành đào tạo (01 người/chuyên ngành); Đại diện BCH Chi đoàn lớp sinh viên (01 người/01 BCH Chi đoàn); Sinh viên xuất sắc trong năm học 2022-2023.
- Thành phần dự trực tuyến: Sinh viên có điểm học lực theo điểm tích lũy trung bình chung: Dưới 2.0 (thang điểm 4), Sinh viên khác quan tâm
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tiếp tại Hội trường 150, tầng 3, nhà hiệu bộ kết hợp trực tuyến Zoom meeting: 333 444 3993, pass:123456
16h00 Triển khai tuyển sinh chương trình liên kết với ĐH Rennes Cố vấn học tập và trợ lý khoa các khóa 10, 11 Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 15/9/2023)
16h00 Công tác tổ chức nhập học trực tiếp K14  Cán bộ, gv có tên trong QĐ nhập học Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến
ID: 333 456 9229.
Pass 123456
 
Thứ Bảy (ngày 16/9/2023)
8h00
(cả ngày)
Hội đồng tư vấn xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Học viện năm học 2023-2024 - HĐ số 1 Thành viên HĐ, chủ nhiệm các đề cương thuyết minh Chủ tịch HĐ
PGS. TS. Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Hội đồng tư vấn xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Học viện năm học 2023-2025 - HĐ số 2 Thành viên HĐ, chủ nhiệm các đề cương thuyết minh Chủ tịch HĐ
TS. Nguyễn Thế Hùng
P.705  
8h00 Thu hồ sơ nhập học bản cứng đối với Tân sinh viên Khóa 14 Ban tổ chức nhập học, các cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia tổ chức thu hồ sơ nhập học bản cứng Khóa 14 Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Nhà C  
Chủ nhật (ngày 17/9/2023) 
6h00-12h00 Chuyên đề thực tế tại Khu di tích lịch sử K9 Đá Chông, Ba Vì Phòng CT&CTSV, Các Khoa/Viện Quản lý sinh viên, Tân sinh viên Khóa 14 theo Thông báo số 178/TB-HVCSPT ngày 28/8/2023 Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Khu di tích lịch sử K9 Đá Chông, Ba Vì  
13h00-18h00  
Phó Giám đốc Ngô Văn Giang đi công tác tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 13/9 đến hết ngày 15/9/2023