null Lịch công tác tuần từ ngày 20/5 đến hết ngày 26/5/2024

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 20/5/2024 đến 26/5/2024
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 20/5/2024)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp Ban Giám đốc  
13h30 Thẩm định chương trình đào tạo Tiếng Anh kinh tế và kinh doanh Thành viên HĐ theo QĐ Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
TS. Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 7,
nhà Hiệu bộ
 
Thứ Ba (ngày 21/5/2024)
8h30 Làm việc với Đoàn kiểm tra của TT kiểm soát bệnh tật HN và TTYT huyện Hoài Đức  Phòng TCHC, TTHTĐT, Thư viện Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
9h00 Nghiệm thu Đề tài NCKH cấp Học viện: "Đánh giá các yếu tố tác động đến thực hiện chính sách du lịch ở các doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn Hà Nội trong bối cảnh hướng tới phát triển du lịch bền vững" do TS. Lê Thị Thanh Huyền làm Chủ nhiệm đề tài Thành viên HĐ theo QĐ  Chủ tịch HĐ
Giám đốc
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 8,
nhà Hiệu bộ
 
13h30 Thẩm định các chương trình đào tạo thuộc ngành Kinh tế quốc tế Thành viên HĐ theo QĐ Chủ tịch HĐ
Giám đốc
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 7,
nhà Hiệu bộ
 
14h30 Làm việc với USAID và nhà thầu của Dự án LCD: Creative Associates International    PGĐ Thế Hùng, PGĐ Giang, các đ/c: Bình, Huệ, Thọ và Hà Anh Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
Thứ Tư (ngày 22/5/2024)
8h00 Tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 Các đ/c: Tùng, Nguyên, Vinh, Thế Hùng, Hạnh Vân, Như Hà, Vọng, Đông  Đảng ủy khối các cơ quan TW Hội trường tầng 8,
số 105-B-107, Quán Thánh
 
8h30 Họp HĐ Giám khảo đánh giá ĐT SVNCKH (Hội đồng số 1) Thành viên HĐ theo Quyết định, Các nhóm SV thực hiện đề tài; Đại diện các Khoa/viện và các SV quan tâm Chủ tịch HĐ
Giám đốc
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
Hội trường 150,
nhà Hiệu bộ
 
Thứ Năm (ngày 23/5/2024)
8h30 Họp Đảng ủy Các đ/c đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
Đ/c Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
10h00 Họp thường trực HĐHV Thường trực HĐHV Chủ tịch HĐHV
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
14h00 Sinh hoạt định kỳ Chi bộ 3 Toàn thể đảng viên CB3 Bí thư CB3
Đ/c Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 7,
nhà Hiệu bộ
 
14h00 Tọa đàm về công tác Khảo thí tại Học viện  Phòng KT&ĐBCL; Phòng QLĐT; Lãnh đạo và cán bộ, giảng viên các Khoa, Viện Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Hội trường 150,
nhà Hiệu bộ
 
15h30 Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo Ngành Tài chính - Ngân hàng  Thành viên trong QĐ, GV khoa TCNH Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
TS. Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
Thứ Sáu (ngày 24/5/2024)
8h30 Họp HĐ Giám khảo đánh giá ĐT SVNCKH (HĐ số 2) Thành viên HĐ theo Quyết định, Các nhóm SV thực hiện đề tài; Đại diện các Khoa/viện và các SV quan tâm Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
TS. Nguyễn Thế Hùng
Hội trường 150,
nhà Hiệu bộ
 
14h00 Họp chuẩn bị workshop tổ chức cùng Văn phòng Tiếng Anh khu vực, Đại sứ quán Hoa Kỳ Các đ/c: Xuân Khoa, Xuân Thọ, Thế Dương, Mã Lương, Đỗ Hoa, Bùi Tuấn (Ngoại ngữ) Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
Thứ Bảy (ngày 25/5/2024)
Chủ nhật (ngày 26/5/2024)