null Lịch công tác tuần từ ngày 17/6 đến hết ngày 23/6/2024

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 17/6/2024 đến 23/6/2024
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 17/6/2024)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp
 Ban Giám đốc
 
9h00 Hội đồng thẩm định các chương trình đào tạo thuộc ngành Kinh tế phát triển trình độ đại học Thành viên theo QĐ, giảng viên khoa KTPT Chủ tịch HĐ
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 7,
nhà Hiệu bộ
 
9h30 Họp triển khai các công tác liên quan đến Tạp chí nghiên cứu Chính sách và Phát triển Thành viên Ban thư ký, Ban trị sự Tạp chí nghiên cứu Chính sách và Phát triển Tổng Biên tập
Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tẩng 8 kết hợp trực tuyến qua Zoom  
10h30 Sơ kết 6 tháng đầu năm - Chi bộ 4 Toàn thể đảng viên CB4 Bí thư CB4
Đ/c Nguyễn Như Hà
Phòng 902  
Thứ Ba (ngày 18/6/2024)
8h30 Hội đồng đánh giá năng lực vị trí việc làm giảng viên Toán kinh tế và giảng viên Kinh tế phát triển Thành viên Tiểu ban ĐGNLtheo QĐ gồm các đ/c: GĐ Nguyên, TS. Tú, TS. Đông, TS. Hoàng Mai Trưởng Tiểu ban
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
Giảng đường C405 Trung tâm HTĐT chuẩn bị giảng đường và hỗ trợ kỹ thuật
Hội đồng đánh giá năng lực vị trí việc làm giảng viên Ngoại ngữ Thành viên Tiểu ban ĐGNL theo QĐ gồm các đ/c: PGĐ Thế Hùng, Ths Đỗ Hoa, TS. Hưng Tâm Trưởng Tiểu ban
TS. Nguyễn Thế Hùng
Giảng đường C407
Phỏng vấn vị trí ứng viên dự tuyển vị trí việc làm chuyên viên Quản lý bồi dưỡng, tư vấn  Tiểu ban ĐGNL theo QĐ gồm các đ/c: PGĐ Giang, TS. Vọng, đ/c Hồng Liên Trưởng Tiểu ban
Phó Giám đốc
Ngô Văn Giang
Phòng họp tầng 8,
nhà Hiệu bộ
 
13h30 Hội đồng đánh giá năng lực vị trí giảng viên Chính sách công Thành viên Tiểu ban ĐGNL theo QĐ gồm các đ/c: GĐ Nguyên, TS. Khắc Bình, TS. Đông Trưởng Tiểu ban
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
Giảng đường C405 Trung tâm HTĐT chuẩn bị giảng đường và hỗ trợ kỹ thuật
20h30 Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2024 Hội đồng tuyển sinh 2024 (theo quyết định 1779/QĐ-HVCSPT ngày 20/12/2023: xem tại đây) Chủ tịch HĐTS
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến
ID: 3334568228
Passcode: 123456
 
Thứ Tư (ngày 19/6/2024)
8h30 Hội đồng đánh giá năng lực vị trí giảng viên Luật Kinh tế và Luật Quốc tế Thành viên Tiểu ban ĐGNL heo QĐ gồm các đ/c: GĐ Nguyên, PGS.TS Trần Văn Hải, TS. Như Hà Trưởng Tiểu ban
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
Giảng đường C303 Trung tâm HTĐT chuẩn bị giảng đường và hỗ trợ kỹ thuật
Thứ Năm (ngày 20/6/2024)
8h30 Họp Thường trực Hội đồng học viện Thường trực HĐHV Chủ tịch HĐHV
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng 902  
Thứ Sáu (ngày 21/6/2024)
Thứ Bảy (ngày 22/6/2024)
14h00 Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh  Thành viên hội đồng theo Quyết định Chủ tịch HĐ
TS. Vũ Thị Minh Luận
Phòng họp tầng 8,
nhà Hiệu bộ
 
Chủ nhật (ngày 23/6/2024)