null Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển thông báo chiêu sinh các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu trong tháng 6 năm 2024

content:

– Công văn chiêu sinh: https://drive.google.com/file/d/1n326vybFNHQI-cdN72mGOdbf2ID_W3km/view?usp=sharing

---------------------------------------------------

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển.
Phòng 813 Nhà Hiệu bộ – Học viện Chính sách và Phát triển. Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.
Hotline: 0974.202.528 hoặc 0964.579.119
Email: Trungtamboiduong@apd.edu.vn
Website: ctdc.edu.vn
apd.edu.vn