null Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển tổ chức thành công Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng tháng 5 năm 2024

content:

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong tháng 5 năm 2024, Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển thông báo tổ chức thành Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng tháng 5 năm 2024.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng được khai giảng với sự tham dự của học viên Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nhu cầu học về công tác quản lý đấu thầu trên phạm vi toàn quốc.

        Lớp bồi dưỡng được diễn ra trong 2 ngày từ ngày 25/5/2024 đến ngày 26/5/2024 với sự tham gia giảng dạy của giảng viên là chuyên gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tham dự khai giảng Lớp bồi dưỡng có sự hiện diện của TS. Đỗ Kiến Vọng – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Phát triển; Trưởng bộ môn Đấu thầu và Quản lý dự án – Họ viện Chính sách và Phát triển. Phát biểu trong buổi khai giảng khóa đào tạo, TS. Đỗ Kiến Vọng bày tỏ quan điểm và mong muốn thông qua khóa đào tạo lần này sẽ giúp cho toàn thể học viên là Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nhu cầu học về công tác quản lý đấu thầu sẽ nhiệt tình lắng nghe và tiếp thu tối đa kiến thức của khóa học để phục vụ cho công việc chuyên môn. TS. Đỗ Kiến Vọng cũng chỉ đạo Ban tổ chức với vai trò quản lý, hỗ trợ lớp học phải đảm bảo sự nghiêm túc và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của lớp học.