null Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển tổ chức thành công Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu chuyên sâu tháng 6 năm 2024

content:

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng quý II năm 2024, Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu chuyên sâu về kỹ năng lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu tháng 6 năm 2024.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu chuyên sâu được khai giảng với sự tham dự của 34 học viên Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nhu cầu học về công tác quản lý đấu thầu.