null Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển tổ chức thành công Lớp bồi dưỡng kiến thức về đấu thầu trong lĩnh vực Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

content:

       Thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2024, trong 02 ngày 08/6/2024 và 09/6/2024 tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển phối hợp với Sở Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công Lớp bồi dưỡng kiến thức về đấu thầu với sự tham dự của hơn 100 học viên là cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế của Thành phố Hồ Chí Minh.

(Bà Đinh Thị Hoài Thanh - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức về đấu thầu trong lĩnh vực Y tế)

Tại buổi khai giảng của Lớp bồi dưỡng có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của bà Đinh Thị Hoài Thanh - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh.

Tham gia giảng dạy tại khóa học có 02 giảng viên là TS. Đỗ Kiến Vọng – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Phát triển, Trưởng bộ môn Đấu thầu và Quản lý dự án của Học viện Chính sách và Phát triển; TS. Nguyễn Thị Ngọc Bảo – Nguyên Phó giám đốc Trung tâm  Mua sắm tập trung thuốc quốc gia, Bộ Y tế.

(TS. Đỗ Kiến Vọng – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Phát triển, Trưởng bộ môn Đấu thầu và Quản lý dự án của Học viện Chính sách và Phát triển phát biểu khai giảng và chia sẻ các nội dung về đấu thầu tại lớp học)

(TS. Nguyễn Thị Ngọc Bảo – Nguyên PGĐ Trung tâm đấu thầu tập trung thuốc quốc gia, Bộ Y tế, giảng viên chính của lớp bồi dưỡng)

     Tại khóa học, các học viên được giảng viên phổ biến các thông tin về Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, đặc biệt là các nội dung liên quan trực tiếp đến ngành y tế; giới thiệu các nội dung mới của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về việc lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống qua mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 của Bộ Y tế quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập, trong đó có quy định về đấu thầu vị thuốc cổ truyền.

       Bên cạnh việc phổ biến các quy định mới của Luật Đấu thầu, các Nghị định, Thông tư và các văn bản liên quan, các giảng viên còn phân tích các tình huống, làm rõ những khái niệm, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong việc mua sắm, đấu thầu trang thiết bị, thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm mà các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gặp phải trong thời gian vừa qua; đồng thời trao đổi, giải đáp vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm thực tế về công tác đấu thầu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thanh tra, kiểm toán đối với các cơ sở y tế...

               Dưới đây là một số hình ảnh diễn ra của lớp học