null Khoa Kinh tế tham gia Hội thảo khoa học quốc tế "Phát triển Kinh tế xanh ở Việt Nam"

content:

      Ngày 18/5/2023, Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam” do Trường Đại học Thương mại phối hợp với Học viện Chính sách và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Hà Nội, và các đối tác quốc tế đồng tổ chức. 

 

     Mục đích của Hội thảo nhằm tạo ra diễn đàn trao đổi học thuật và chia sẻ kinh nghiệm tri thức từ các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý về tăng trưởng kinh tế bền vững ở Việt Nam.

 

       Đại diện Khoa Kinh tế, TS. Lê Thị Nhung – Phó trưởng Bộ môn Đầu tư, với vai trò là thư ký khoa học của Hội thảo, đã có bài tham luận về “Tác động của minh bạch thông tin trách nhiệm xã hội tới chi phí vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam” (The impact of social responsibility disclosure on the cost of equity capital of Vietnam’s construction material enterprises)

 

     Nội dung của Hội thảo tập trung vào các chủ đề chính sau:

- Lý thuyết về phát triển kinh tế xanh (quan điểm, các mô hình, tiêu chí, tính tất yếu, điều kiện…);

- Xu hướng, kinh nghiệm phát triển kinh tế xanh trên thế giới và bài học rút ra cho Việt Nam;

- Thể chế, chiến lược, chính sách của Đảng và Nhà nước và kế hoạch, chương trình các bộ, ngành, địa phương về phát triển kinh tế xanh, phát triển bền vững;

- Môi trường phát triển kinh tế xanh;

- Các nguồn lực phát triển kinh tế xanh (các thành phần kinh tế; nguồn vốn, nhân lực, khoa học công nghệ,…);

- Mô hình phát triển nền kinh tế xanh bao gồm mô hình phát triển nền kinh tế vĩ mô (xanh hóa kinh tế nông thôn, ứng dụng công nghệ sinh học và môi trường cho hạ tầng xã hội…), mô hình kinh doanh có trách nhiệm từ các thành phần kinh tế (tín dụng xanh, kế toán xanh, marketing xanh, logistic và quản trị chuỗi cung ứng xanh, quản trị nhân lực xanh…); 

- Thực trạng, giải pháp phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam trong các lĩnh vực (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, thương mại) và trên mỗi phương diện hoặc sự kết hợp giữa các phương diện (kinh tế, môi trường và xã hội).

     Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp và được sự đánh giá cao của các chuyên gia. Trong thời gian tới, Học viện Chính sách và Phát triển, Đại học Thương mại, Đại học Hà Nội dự kiến sẽ tiếp tục đồng tổ chức các Hội thảo khoa học quốc tế có ý nghĩa nhằm chia sẻ tri thức và vì sự phát triển chung của khoa học.