null Học viện Chính sách và Phát triển họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025

content:

Sáng ngày 24/06/2024, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Chính sách và Phát triển đã họp kỳ họp thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự chủ trì của NGƯT, PGS,TS. Trần Trọng Nguyên - Giám đốc Học viện - Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng gồm 27 thành viên, trong đó, có 21 thành viên là cán bộ, giảng viên trong Học viện và 06 thành viên là các nhà khoa học ngoài Học viện.

Toàn cảnh buổi họp

Phiên họp tập trung vào các nội dung: Sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2024; Thảo luận về dự thảo Chương trình đào tạo Đại học khoá 15; Thảo luận về dự thảo Quy định đào tạo đại học hệ chính quy chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh.

NGƯT, PGS,TS. Trần Trọng Nguyên chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, Hội đồng Khoa học và Đào tạo thảo luận và thông qua nhiều định hướng, chiến lược và kế hoạch phát triển các hoạt động khoa học, chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học và đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo. Cuộc họp đã hoàn thành và thống nhất các nội dung quan trọng cho quá trình hoạt động tiếp theo. Các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Học viện đã tiếp thu những góp ý và nâng cao tinh thần trách nhiệm cũng như uy tín chuyên môn để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện trong thời gian tới.

Kết thúc phiên họp, Chủ tịch Hội đồng - NGƯT, PGS,TS. Trần Trọng Nguyên đã tổng kết và cảm ơn những ý kiến trao đổi, góp ý, tư vấn của các thành viên trong Hội đồng với những góc nhìn khách quan, khoa học. Các tư vấn này sẽ góp phần vào sự phát triển của các hoạt động khoa học và đào tạo của Học viện trong năm học mới nhằm đạt được các mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra.

Các thành viên trong Hội đồng thảo luận đóng góp cho định hướng hoạt động của Học viện trong thời gian tới

Tin: TTTT,TV&TT