null THÔNG BÁO số 141: Về việc siết chặt kỷ luật trong công tác khảo thí tại Học viện

content:

    Học viện Chính sách và Phát triển thông báo tới các đơn vị, cá nhân có liên quan tới công tác khảo thí như sau:

1. Đối với cán bộ coi thi, cán bộ giám sát

    - Nghiêm túc thực hiện các quy định có liên quan về kỷ luật giờ giấc, các nghiệp vụ coi thi/giám sát nhằm hạn chế các hành vi gian lận trong phòng thi trong đó chú ý rà soát về giấy tờ tùy thân của sinh viên (trong đó ưu tiên xuất trình thẻ căn cước), các vật dụng và tài liệu sinh viên được phép mang vào ca thi;

    - Tăng cường công tác phổ biến quy định trong phòng thi trước thời điểm tiến hành phát đề thi nhằm nhắc nhở, răn đe các hành vi gian lận.

2. Đối với cố vấn học tập 

    - Tăng cường công tác phổ biến về quy định khảo thí (Quy định 508) tới sinh viên để nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật trong hoạt động thi cử tại Học viện;

    - Thông tin kịp thời và phối hợp chặt chẽ với Hội đồng thi để xử lý các trường hợp phát sinh có liên quan tới đợt thi;

    - Cảnh báo sớm tới sinh viên về hình thức kỷ luật sẽ áp dụng đối với các hành vi vi phạm quy định khảo thí, đặc biệt là các vi phạm nghiêm trọng như thuê người thi/làm bài hộ, mang điện thoại hoặc phương tiện thu phát vào phòng thi;

3. Đối với sinh viên

    - Chủ động tìm hiểu các quy định có liên quan tới quyền lợi, trách nhiệm của sinh viên trong công tác khảo thí quy định tại Quyết định số 508 và nghiêm túc chấp hành;

    - Khuyến khích việc phản hồi tới Hội đồng thi hoặc Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (đơn vị đầu mối) đối với các hành vi gian lận trong hoạt động khảo thí tại Học viện qua email: khaothidbcl@apd.edu.vn;

4. Đối với Lãnh đạo các đơn vị

    - Tăng cường đôn đốc, nhắc nhở các cán bộ, giảng viên và sinh viên quản lý chấp hành nghiêm chỉnh quy định về công tác khảo thí tại Học viện;

    - Áp dụng hình thức xử lý thuộc thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm quy định của cán bộ, giảng viên và sinh viên quản lý.

Trên đây là thông báo của Học viện về việc siết chặt kỷ luật trong công tác khảo thí. Đề nghị các cá nhân, đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Chi tiết xem tại: Thông báo số 141/TB-HVCSPT Về việc siết chặt kỷ luật trong công tác khảo thí tại Học viện.