null HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ 11 VỀ NHỮNG THÁCH THỨC MỚI NỔI: KINH DOANH THÔNG MINH VÀ NỀN KINH TẾ SỐ

content:

Đại học Bách khoa Hà Nội – Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân – Khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế –  Đại học Đà Nẵng, Đại học Quốc gia Hà Nội – Khoa Quốc tế, Đại học Ngoại thương, Đại học Hertfordshire (Anh), AVSE Global (Pháp) và Trường Quản lý PPM (Indonesia) sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ 11 về Những thách thức mới nổi: Kinh doanh thông minh và Kinh tế số, tại Việt Nam vào ngày 3-4 tháng 11 năm 2023. Ban tổ chức trân trọng mời các nhà khoa học tham gia và gửi tài liệu nghiên cứu để xem xét trình bày tại hội thảo.

Mục tiêu của Hội thảo là cung cấp một diễn đàn cho các học giả và chuyên gia chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm và kiến thức để thích ứng và chiến lược kinh doanh trong thời kỳ hậu Covid cũng như những bất ổn và phức tạp trên thế giới ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Chúng tôi hoan nghênh các bài viết về Kinh tế, Kinh doanh, Quản lý Đổi mới và Luật Kinh doanh.

Các tác giả có bài được chấp nhận sẽ được mời trình bày tại Hội thảo. Ngoài ra, các tác giả có bài viết xuất sắc nhất cũng sẽ được mời gửi bài viết của mình cho số đặc biệt hoặc số thường kỳ để xét đăng trên các tạp chí uy tín. Các bài báo này sẽ phải trải qua 2 vòng phản biện kín theo quy định của tạp chí.

Hội thảo sẽ tập trung vào các nội dung:

  1. Quản lý

- Hệ thống thông tin quản lý và kinh doanh điện tử

- Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

- Định hình hiệu quả phân phối khách sạn

  1. Quản lý vận hành và chuỗi cung ứng

- Quản lý chuỗi cung ứng bền vững

- Số hóa Quản lý chuỗi cung ứng

- Quản lý rủi ro chuỗi cung ứng

- Công nghiệp Tinh gọn 4.0

  1. Tài chính và ngân hàng

- Tài chính Doanh nghiệp, Quản trị Doanh nghiệp và Bảo hiểm

- Tiền kỹ thuật số & tiền điện tử

- Dòng vốn đầu tư quốc tế & Thị trường tài chính

- Tỷ giá hối đoái, chính sách tài khóa và tiền tệ

- Tập đoàn tài chính và ngân hàng xanh

- Đa dạng hóa ngân hàng và ngân hàng toàn cầu

- Phân tích và Quản lý rủi ro của các tổ chức Ngân hàng

  1. Đổi mới và Công nghệ

- Đổi mới xã hội

- Quản lý chiến lược

- Khởi nghiệp xã hội

- Đổi mới và Công nghệ mới nổi trong thế giới kinh doanh mới

  1. Kế toán và kiểm toán

- Kế toán bền vững

- Kế toán và Kiểm toán số

- Kế toán sáng tạo

- Kế toán khu vực công trong bối cảnh bình thường mới

 CƠ HỘI XUẤT BẢN:

VNU Journal of Science: Economics and Business

Journal of Economic Studies (The University of Danang – University of Economics)

Journal of Asian Business and Economic Studies (JABES) (Scopus, Q1; ESCI-WoS)

Journal of Management and Business Review (JMBR)

- Journal of Vietnam's Socio-Economic Development

- Journal of International Economics and Management (JIEM)

Journal of Risk Finance (ESCI, Scopus Q3)

- Pacific Asia Journal of the Association for Information System (ESCI)

Global Finance Journal (SSCI, Q2, IF=2.853) Special Issue: Digital Finance for Technological Progress

- International Review of Economics and Finance (SSCI, Q2, IF=3.399)

 

Thư mời viết bài và Quy định trình bày bài viết: Tại đây