null THÔNG BÁO số 268: V/v Tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2024 (Khóa 1)

content:

        Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ được ban hành theo Thông tư số 18/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành theo Quyết định số 366/QĐ-HVCSPT ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Giám đốc Học viện, Học viện Chính sách và Phát triển thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2024 (Khóa 1) (nội dung chi tiết xem tại đây).

        Phụ lục kèm theo:

        Phụ lục 1. Tiêu chuẩn người hướng dẫn  

        Phụ lục 2. Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ

        Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển:

        Mẫu 1. Phiếu đăng ký dự tuyển

        Mẫu 2. Thư giới thiệu người dự tuyển

        Mẫu 3. Công văn giới thiệu

        Mẫu 4. Dự thảo đề cương nghiên cứu

        Mẫu 5. Danh mục công trình khoa học đã công bố