Quy định Quy định

Quyết định 470/QĐ-HVCSPT ngày 30/7/2018 Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển

Publish date 31/07/2018 | 08:56 AM  | Lượt xem: 2839
Quyết định 470/QĐ-HVCSPT ngày 30/7/2018 Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát...

Dự thảo Quy định về quản lý hoạt động KH&CN tại Học viện Chính sách và Phát triển.

Publish date 26/06/2018 | 09:25 AM  | Lượt xem: 2197
     Căn cứ vào thực tế sau khi Học viện thực hiện việc tự đánh giá theo yêu cầu phục vụ của kiểm định chất lượng, được sự chỉ đạo của Ban...

Quy định Tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện Chính sách và Phát triển

Publish date 02/04/2018 | 05:23 PM  | Lượt xem: 3601
Quy định Tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện Chính sách và Phát triển Tải tại...

Quy định về Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế tại Học viện Chính sách và Phát triển

Publish date 02/04/2018 | 05:14 PM  | Lượt xem: 2715
Quy định về Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế tại  Học viện Chính sách và Phát triển năm 2015 Tải tại đây : Tải về

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa trực thuộc Học viện Chính sách và Phát triển

Publish date 05/03/2018 | 09:48 AM  | Lượt xem: 946
“Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa trực thuộc Học viện Chính sách và Phát triển” số   961 /QĐ -HVCSPT  ngày...

QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển

Publish date 07/09/2017 | 04:39 PM  | Lượt xem: 2028
QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển  (Quy định...

QUY ĐỊNH BÀI VIẾT GỬI ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO

Publish date 07/09/2017 | 02:31 PM  | Lượt xem: 835
QUY ĐỊNH BÀI VIẾT GỬI ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO Tải tại đây

Quy trình đề xuất và tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp trên cơ sở

Publish date 01/08/2017 | 07:49 AM  | Lượt xem: 769
Quy trình đề xuất và tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp trên cơ sở File tài liệu đính kèm : Tải tại đây ...