Nghiên cứu khoa học

Học viện chính sách và phát triển
Thực hiện chương trình hợp tác giữa Học viện Chính sách và Phát triển và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), sáng...
Học viện chính sách và phát triển
Trong khuôn khổ Dự án Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp, ngày 10/02/2015, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức...

Đoàn thanh niên - Hội sinh viên

Học viện chính sách và phát triển
    Vào 14h30 chiều ngày 05/02/2014, tại phòng 306 Học viện chính sách và phát triển, Đoàn Thanh niên Khoa Kế...
Học viện chính sách và phát triển
      Được sự đồng ý của Đảng uỷ, Ban giám đốc Học viện, ngày 06/02 vừa qua Đoàn Thanh niên Học viện Chính sách và Phát triển đã phối hợp cùng...