Nghiên cứu khoa học

Học viện chính sách và phát triển
Tiếp theo thành công của hội thảo khoa học “Đối tác công – tư (PPP) và FDI trong lĩnh vực hạ tầng, đặc biệt tập trung vào mua sắm...
Học viện chính sách và phát triển
Ngày 30 tháng 09 năm 2014 tại Học Viện Chính Sách Phát Triển, Nhóm nghiên cứu Khoa Tài Chính Tiền Tệ đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ Đề tài nghiên cứu “Xây dựng phương pháp...

Hợp tác quốc tế

Học viện chính sách và phát triển
Chiều ngày 26/2, Nhóm nghiên cứu thực hiện Dự án Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và các hoạt...
Học viện chính sách và phát triển
Chiều ngày 10/6, Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Buổi tổng kết quá trình làm việc với PGS, TS. Joan Deja, học giả chương trình Fulbright tại Học viện. Tại Buổi...

Đoàn thanh niên - Hội sinh viên

Học viện chính sách và phát triển
Thật khó để diễn tả thành lời những cảm xúc của em khi được tham gia chương trình Chào tân sinh viên khóa 5, Học viện Chính sách...
Học viện chính sách và phát triển
Với chủ đề “Beginnings - Những sự bắt đầu”, ngày hội chào đón tân sinh viên Khóa 5, Học viện Chính sách và Phát triển đã diễn ra hết sức thành công trong buổi sáng chủ...