Hội đồng Học viện

content:

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH HỘI ĐỒNG HỌC VIỆN, HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

1. Hội nghị thành lập Hội đồng Học viện Chính sách và Phát triển và bầu Chủ tịch Hội đồng Học viện

Ngày 15/9/2020, Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Hội nghị bầu thành viên Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội đồng Học viện Chính sách và Phát triển với cơ cấu gồm 19 thành viên bao gồm:  04 thành viên đương nhiên là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Công đoàn, Đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên là sinh viên; 03 thành viên do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ định; 03 thành viên đại diện cho cộng đồng xã hội (các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, doanh nhân, đại diện đơn vị sử dụng lao động); 09 thành viên đại diện cho công chức, viên chức và người lao động trong Học viện.

Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên đầu tiên và bầu Chủ tịch Hội đồng ngay trong sáng 15/9/2020. TS. Giang Thanh Tùng được toàn thể thành viên Hội đồng tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020 – 2025 và TS. Nguyễn Như Hà được bầu giữ chức vụ Thư ký Hội đồng.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống chụp hình cùng Hội đồng Học viện

2. Lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng Học viện, Học viện Chính sách và Phát triển, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 02/11/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng Học viện, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho Học viện Chính sách và Phát triển.

Trong buổi lễ Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố hai quyết định

- Quyết định số1436/QĐ-BKHĐT ngày 28/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công nhận Hội đồng Học viện Chính sách và Phát triển, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

- Quyết định số 1438/QĐ-BKHĐT ngày 28/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng Học viện Chính sách và Phát triển, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020-2025