null Thư ngỏ gửi các nhà tuyển dụng và cựu sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển

content:

THƯ NGỎ

Một trong những yếu tố quyết định sự phát triển của đất nước là lực lượng lao động. Trong nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế sâu rộng thì những sinh viên được đào tạo trong các trường đại học, cao đẳng là nguồn nhân lực trẻ, năng động và có trình độ. Chính vì vậy, sử dụng một cách hợp lý và hiệu quả nguồn sinh viên tốt nghiệp góp phần quan trọng để hiện thực hoá mục tiêu Việt Nam thịnh vượng.

Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên APD tiếp cận với những công việc đòi hỏi chuyên môn, trình độ, kỹ năng cao của thị trường lao động. Học viện Chính sách và Phát triển đã tích cực kết nối với các nhà tuyển dụng tạo môi trường thực tập chuyên môn, rèn luyện kỹ năng cũng như tìm được việc làm thỏa mãn nhất.

Để giúp sinh viên và cựu người học của APD, Học viện Chính sách và Phát triển tạo liên kết với website https://tuyencongchuc.vn/ nhằm cung cấp thông tin tuyển dụng công chức, viên chức trong cả nước cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh có thêm thông tin định vị môi trường làm việc trong tương lai, đồng thời giúp cho cựu người học tiếp cận và lựa chọn vị trí việc làm phù hợp, góp phần dựng xây dựng quê hương, đất nước.

Trân trọng!