02/01/2024
Ngày 29/12/2023 cuộc thi Olympic toán sinh viên APD lần thứ 8 đã chính thức diễn ra. Cuộc thi được tổ chức trực tiếp tại Nhà C, phòng 308, Học viện Chính sách và phát triển với hai môn thi: Đại số...
08/11/2023
WORKSHOP “HÒA NHẬP ẤN ĐỘ NGẮN HẠN”
09/08/2023
Ngày 03/8/2023 vừa qua, Khoa Kinh tế số đã tiên phong bảo vệ thành công Đề án Rà soát hai chương trình đào tạo trước Hội đồng thẩm định cho hai chuyên ngành của khoa là: Chuyên ngành Phân tích dữ...