null Học viện Chính sách và Phát triển đồng tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế "Phát triển kinh tế bền vững: Cơ hội và thách thức"

content:

Tiếp nối thành công các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ thường niên, sáng ngày 24/04/2024, Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp với Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Trường Đại học Hà Nội, và các đối tác quốc tế: Trường Đại học Sofia (Bulgaria), Trường Đại học Busan (Hàn Quốc), Trường Đại học Quảng Tây (Trung Quốc) đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Phát triển kinh tế bền vững: Cơ hội và thách thức”. Hội thảo nhằm tạo diễn đàn uy tín để trao đổi chuyên môn, học thuật để các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp và các bên liên quan phân tích, chia sẻ một cách chuyên sâu và toàn diện liên quan đến chủ đề hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo

Phát triển kinh tế bền vững gắn liền với không ngừng đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực nội tại và chất lượng tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm cải thiện năng suất lao động cũng như gia tăng mức độ độc lập, tự chủ nền kinh tế là xu thế của các quốc gia trong điều kiện hội nhập sâu rộng và cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Sự phát triển của khoa học công nghệ cùng với biến đổi khí hậu và cạnh tranh địa chính trị giữa các nước lớn đã và đang đặt ra những cơ hội và thách thức cho nền kinh tế các nước trong đó có Việt Nam.

TS. Nguyễn Thế Hùng - Phó Giám đốc Học viện tại Hội thảo

Hội thảo diễn ra với một phiên toàn thể và các phiên chuyên đề (phiên tiếng Anh và phiên tiếng Việt) với các bài báo cáo của các diễn giả đến từ các trường đại học, các viện nghiên cứu trong và ngoài nước với các nội dung phong phú, đa dạng trên nhiều góc tiếp cận khác nhau.  

Các phiên tại Hội thảo 

Hội thảo diễn ra thành công với sự đóng góp ý kiến, quan điểm, mong muốn của các nhà nghiên cứu kinh tế đến từ các nhà trường, tổ chức thương mại trong và ngoài nước. Các bài viết tại Hội thảo không chỉ mang tới tính học thuật, tổng kết thực tiễn mà còn gợi mở các giải pháp khoa học, hàm ý chính sách đối với việc bảo đảm, phát huy tối đa nguồn lực cho mục tiêu phát triển bền vững nền kinh tế, góp phần thúc đẩy việc phát triển kinh tế tại Việt Nam. 

Các đơn vị đồng tổ chức hội thảo

Tin: TTTT, TV&TT