KHOA KINH TẾ

content:

I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Khoa Kinh tế được thành lập theo quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Khoa Kinh tế thuộc Học viện Chính sách và Phát triển là đơn vị tương đương cấp Phòng trong cơ cấu tổ chức của Học viện. Khoa Kinh tế trên cơ sở sáp nhập các Khoa/Bộ môn sau: Khoa Đấu thầu, Bộ môn Toán Kinh tế thuộc Khoa Cơ bản, Bộ môn Đầu tư thuộc Khoa Tài chính - Đầu tư.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

  • Đào tạo trình độ đại học các chuyên ngành được giao; tham gia đào tạo sau đại học các chuyên ngành của Học viện;
  • Thực hiện các đề tài NCKH các cấp, biên soạn giáo trình và tài liệu học tập phục vụ nhiệm vụ giảng dạy và đào tạo;
  • Quản lý sinh viên các chuyên ngành được Học viện giao;
  • Các bộ môn trong khoa: là cơ sở về đào tạo, NCKH chịu sự quản lý hành chính của khoa và chịu trách nhiệm về học thuật trong đào tạo và NCKH thuộc lĩnh vực liên quan đến các môn học/học phần được đảm nhiệm; trực tiếp quản lý nội dung chương trình đào tạo các môn học/học phần theo sự phân công của Học viện.

III. CÁN BỘ GIẢNG VIÊN TRONG KHOA

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thanh Bình

TS Nguyễn Thanh Bình nhận Quyết định giữ chức vụTrưởng khoa Kinh tế

Các giảng viên trong Khoa

STT

Học và tên

Chức vụ

Học vị

ĐT

1

Nguyễn Thanh Bình

Trưởng khoa

TS

0983 835 518

2

Trần Thị Ninh

Giảng viên BM Đầu tư

ThS

0912 582 419

3

Lê Thị Nhung

Giảng viên BM Đầu tư

TS

0984 576 738

4

Nguyễn Duy Đồng

Giảng viên BM Đấu thầu

TS

0966 662 800

5

Nguyễn Việt Hưng

Giảng viên BM Đấu thầu

ThS

0989 992 252

6

Mai Văn Sáu

Giảng viên BM Đấu thầu

ThS

0983 360 116

7

Nguyễn Văn Tuấn

Phó BM Toán Kinh tế

ThS

0946 169 668

8

Đàm Thanh Tú

Phó BM, Phụ trách BM Toán Kinh tế

TS

0912 426 326

9

Đỗ Thế Dương

Giảng viên BM Toán

ThS, NCS

0903 230 034

10

Bùi Đức Dương

Giảng viên BM Toán

ThS

0909 468 688

11

Nguyễn Phương Lan

Giảng viên BM Toán

ThS

0942 099 002

12

Trần Thị Hương Trà

Giảng viên BM Toán

ThS

0942 882 132

13

Nguyễn Hữu Xuân Trường

Giảng viên BM Toán

TS

14

Nguyễn Hoàng Diệu Linh

Trợ lý Khoa

ThS

0968 544 333

 

IV. CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY CỦA KHOA

1. Phân tích dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh (Big Data):

  • Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân phân tích dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh có kiến thức cơ bản về kinh tế, kinh doanh và công nghệ thông tin; có kiến thức chuyên sâu về việc sử dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn để giải quyết các vấn đề trong kinh tế và kinh doanh; có tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực tự học bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc..

  • Cơ hội và triển vọng nghề nghiệp:

+ Chuyên viên phân tích dữ liệu và hoạch định chính sách kinh tế tại các cơ quan quản lý của Nhà nước về lĩnh vực thống kê, phân tích và dự báo thuộc các Bộ/Ban/Ngành hay các Viện nghiên cứu;

+ Chuyên gia xây dựng và phát triển các mô hình phân tích dữ liệu lớn và phức tạp, đề xuất các biện pháp, chiến lược thực hiện nhằm tăng hiệu quả kinh doanh, giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức, doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế, ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty bất động sản hay các công ty công nghệ trong nền kinh tế số;

+ Chuyên viên thu thập, xử lý dữ liệu từ các nguồn khác nhau cho các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu phân tích dữ liệu thị trường phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh;

+ Nghiên cứu viên và giảng viên giảng dạy về khoa học dữ liệu tại các cơ sở giáo dục đại học hay Viện nghiên cứu;

+ Độc lập hoặc tham gia thành lập doanh nghiệp về thu thập, xây dựng, khai thác và phân tích dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh.

          Xem thông tin chi tiết tại đây: Tải Brochures 2020

2. Kinh tế Đầu tư

  • Mục tiêu đào tạo:

Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Đầu tư sẽ được trang bị kỹ năng, kiến thức về đầu tư phát triển và đầu tư tài chính. Sau khi tốt nghiệp có khả năng tư duy khoa học, có thể vận dụng kiến thức đã học làm việc trong cả khu vực công và khu vực tư nhân có yêu cầu kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong các lĩnh vực:  Quản lý nhà nước về đầu tư, lập dự án đầu tư, thẩm định, quản trị dự án đầu tư, đầu tư tài chính, định giá tài sản.

  • Cơ hội và triển vọng nghề nghiệp

Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Đầu tư có thể làm việc tại :

- Cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư từ cấp trung ương đến địa phương.

- Các công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, tư vấn đầu tư như các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty tài chính, ngân hàng đầu tư…

- Các doanh nghiệp có triển khai các dự án đầu tư nhằm thực hiện các nghiệp vụ lập dự án, thẩm định dự án và quản trị dự án đầu tư.

- Các ban quản lý dự án của khu vực công và khu vực doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế.

- Các ngân hàng thương mại có thực hiện các nghiệp vụ đầu tư ngoại hối, đầu tư tài chính và thẩm định dự án đầu tư để tài trợ tín dụng.

- Thực hiện các công việc nghiên cứu, giảng dạy tại các viện nghiên cứu và trường đại học.

3. Đấu thầu và quản lý dự án

  • Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Đấu thầu và Quản lý dự án có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về kinh tế đấu thầu và quản lý dự án; có tư duy nghiên cứu độc lập, có năng lực tự bổ sung kiến thức và tiếp tục học tập nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu của công việc.

  • Cơ hội và triển vọng nghề nghiệp

Cử nhân chuyên ngành Đấu thầu và quản lý dự án có khả năng làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội từ Trung ương đến địa phương;

Các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng cơ bản, doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ, các nhà thầu trong nước và quốc tế;

Các tổ chức quốc tế; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp;

Các cơ quan nghiên cứu và hoạch định chính sách Kinh tế - Xã hội.

----------------------------------
Thông tin liên hệ:
KHOA KINH TẾ - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
P201, Tòa nhà C, Khu đô thị Nam An Khánh – An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội
Hotline/Zalo: Thầy Bình 0983 835 518/ Thầy Tú 0912 426 326/Cô Linh (trợ lý khoa) 0968 544 333
Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn/