KHOA KINH TẾ

content:

Cán bộ giảng viên Khoa Kinh tế

 

Xem Clip giới thiệu các chuyên ngành của Khoa Kinh tế

 

I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Khoa Kinh tế được thành lập theo quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Khoa Kinh tế thuộc Học viện Chính sách và Phát triển là đơn vị tương đương cấp Phòng trong cơ cấu tổ chức của Học viện. Khoa Kinh tế trên cơ sở sáp nhập các Khoa/Bộ môn sau: Khoa Đấu thầu, Bộ môn Toán Kinh tế thuộc Khoa Cơ bản, Bộ môn Đầu tư thuộc Khoa Tài chính - Đầu tư.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Đào tạo trình độ đại học các chuyên ngành được giao; tham gia đào tạo sau đại học các chuyên ngành của Học viện;

Thực hiện các đề tài NCKH các cấp, biên soạn giáo trình và tài liệu học tập phục vụ nhiệm vụ giảng dạy và đào tạo;

Quản lý sinh viên các chuyên ngành được Học viện giao;

Các bộ môn trong khoa: là cơ sở về đào tạo, NCKH chịu sự quản lý hành chính của khoa và chịu trách nhiệm về học thuật trong đào tạo và NCKH thuộc lĩnh vực liên quan đến các môn học/học phần được đảm nhiệm; trực tiếp quản lý nội dung chương trình đào tạo các môn học/học phần theo sự phân công của Học viện.

III. CÁN BỘ GIẢNG VIÊN TRONG KHOA

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thanh Bình

Danh sách giảng viên trong Khoa

 

STT

Học và tên

Chức vụ

Học vị

ĐT

1

Nguyễn Thanh Bình

Trưởng khoa

TS

0983 835 518

2

Trần Thị Ninh

Giảng viên BM Đầu tư

ThS

0912 582 419

3

Lê Thị Nhung

Giảng viên BM Đầu tư

TS

0984 576 738

4

Trần Thị Trúc

Giảng viên BM Đầu tư

TS

0912625899

5

Nguyễn Duy Đồng

Giảng viên BM Đấu thầu

TS

0966 662 800

6

Nguyễn Việt Hưng

Giảng viên BM Đấu thầu

ThS

0989 992 252

7

Mai Văn Sáu

Giảng viên BM Đấu thầu

ThS

0983 360 116

8

Nguyễn Trần Phương

Giảng viên BM Đấu thầu

ThS

0984 108 689

9

Đàm Thanh Tú

Phó BM, Phụ trách BM Toán Kinh tế

TS

0912 426 326

10

Nguyễn Văn Tuấn

Phó BM Toán Kinh tế

ThS

0946 169 668

11

Đỗ Thế Dương

Giảng viên BM Toán

ThS, NCS

0903 230 034

12

Bùi Đức Dương

Giảng viên BM Toán

ThS

0909 468 688

13

Nguyễn Phương Lan

Giảng viên BM Toán

ThS

0942 099 002

14

Trần Thị Hương Trà

Giảng viên BM Toán

ThS

0942 882 132

15

Nguyễn Hữu Xuân Trường

Giảng viên BM Toán

TS

0982 239 982

16

Nguyễn Hoàng Diệu Linh

Trợ lý Khoa

ThS

0968 544 333

IV. CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY CỦA KHOA

1. Kinh tế và Kinh doanh số (Digital Economics and Business)

Mục tiêu đào tạo:

      Đào tạo cử nhân Ngành Kinh tế số - Chuyên ngành kinh tế và kinh doanh số có kiến thức cơ bản về dữ liệu lớn, công nghệ thông tinquản lý kinh tế trong thời đại số; có kiến thức chuyên sâu về kinh doanh trên nền tảng số và các kỹ năng dẫn dắt để chuyển đổi số cho các tổ chức hay các doanh nghiệp; có tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực tự học bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc.

Cơ hội và triển vọng nghề nghiệp:

Cử nhân Ngành Kinh tế số - chuyên ngành Kinh tế và kinh doanh số khi ra trường có thể hoàn toàn tự tin làm việc tại các vị trí như:

  • Chuyên gia lập dự án và lập kế hoạch về chuyển đổi số, an toàn và bảo mật thông tin kinh tế tại các Bộ, Ngành từ Trung ương tới địa phương, các ngân hàng, các công ty tài chính, các công ty kinh doanh và kinh doanh trực tuyến;
  • Chuyên gia tư vấn các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp và các tổ chức có nhu cầu;
  • Chuyên gia quản lý thương mại, quản lý hệ thống kinh doanh trực tuyến, quản lý kênh phân phối cho các doanh nghiệp sản xuất, tập đoàn kinh tế, công ty thương mại - dịch vụ,...
  • Chuyên viên hoặc quản lý tại các doanh nghiệp cung cấp giải pháp thương mại điện tử, giải pháp kinh doanh trên nền tảng số;
  • Chuyên viên quản trị website cho các tổ chức hoặc doanh nghiệp;
  • Nghiên cứu, giảng dạy về Kinh tế số, Kinh doanh số tại các Viện nghiên cứu, Trường Đại học, Cao đẳng.

Xem thông tin chi tiết tại đây: Tải chương trình đào tạo

 

2. Phân tích dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh (Big Data):

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân phân tích dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh có kiến thức cơ bản về kinh tế, kinh doanh và công nghệ thông tin; có kiến thức chuyên sâu về việc sử dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn để giải quyết các vấn đề trong kinh tế và kinh doanh; có tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực tự học bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc..

Cơ hội và triển vọng nghề nghiệp:

+ Chuyên viên phân tích dữ liệu và thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển Kinh tế số tại các cơ quan quản lý của Nhà nước thuộc các Bộ/Ban/Ngành hay các Viện nghiên cứu;

+ Chuyên gia xây dựng và phát triển các mô hình phân tích dữ liệu lớn và phức tạp, đề xuất các biện pháp, chiến lược thực hiện nhằm tăng hiệu quả kinh doanh, giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức, doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế, ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty bất động sản hay các công ty công nghệ trong nền kinh tế số;

+ Chuyên viên thu thập, xử lý dữ liệu từ các nguồn khác nhau cho các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu phân tích dữ liệu thị trường phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh;

+ Nghiên cứu viên và giảng viên giảng dạy về khoa học dữ liệu tại các cơ sở giáo dục đại học hay Viện nghiên cứu;

+ Độc lập hoặc tham gia thành lập doanh nghiệp về thu thập, xây dựng, khai thác và phân tích dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh.

          Xem thông tin chi tiết tại đây: Tải Brochures

3. Kinh tế Đầu tư

Mục tiêu đào tạo:

Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Đầu tư sẽ được trang bị kỹ năng, kiến thức về đầu tư phát triển và đầu tư tài chính. Sau khi tốt nghiệp có khả năng tư duy khoa học, có thể vận dụng kiến thức đã học làm việc trong cả khu vực công và khu vực tư nhân có yêu cầu kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong các lĩnh vực:  Quản lý nhà nước về đầu tư, lập dự án đầu tư, thẩm định, quản trị dự án đầu tư, đầu tư tài chính, định giá tài sản.

Cơ hội và triển vọng nghề nghiệp

Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Đầu tư có thể làm việc tại :

- Cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư từ cấp trung ương đến địa phương.

- Các công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, tư vấn đầu tư như các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty tài chính, ngân hàng đầu tư…

- Các doanh nghiệp có triển khai các dự án đầu tư nhằm thực hiện các nghiệp vụ lập dự án, thẩm định dự án và quản trị dự án đầu tư.

- Các ban quản lý dự án của khu vực công và khu vực doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế.

- Các ngân hàng thương mại có thực hiện các nghiệp vụ đầu tư ngoại hối, đầu tư tài chính và thẩm định dự án đầu tư để tài trợ tín dụng.

- Thực hiện các công việc nghiên cứu, giảng dạy tại các viện nghiên cứu và trường đại học.

4. Đấu thầu và quản lý dự án

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Đấu thầu và Quản lý dự án có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về kinh tế đấu thầu và quản lý dự án; có tư duy nghiên cứu độc lập, có năng lực tự bổ sung kiến thức và tiếp tục học tập nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu của công việc.

Cơ hội và triển vọng nghề nghiệp

Cử nhân chuyên ngành Đấu thầu và quản lý dự án có khả năng làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội từ Trung ương đến địa phương;

Các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng cơ bản, doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ, các nhà thầu trong nước và quốc tế;

Các tổ chức quốc tế; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp;

Các cơ quan nghiên cứu và hoạch định chính sách Kinh tế - Xã hội.

----------------------------------
Thông tin liên hệ: KHOA KINH TẾ - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN, P201, Tòa nhà C, Khu đô thị Nam An Khánh – An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội
Hotline/Zalo: Thầy Bình 0983 835 518/ Thầy Tú 0912 426 326/Cô Linh (trợ lý khoa) 0968 544 333. Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn/