KHOA KINH TẾ

content:

Cán bộ giảng viên Khoa Kinh tế

 

Livestream tư vấn tuyển sinh Khoa Kinh tế (https://youtu.be/Da-_DKEU2Fc) 

I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Khoa Kinh tế được thành lập theo quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Khoa Kinh tế thuộc Học viện Chính sách và Phát triển là đơn vị tương đương cấp Phòng trong cơ cấu tổ chức của Học viện. Khoa Kinh tế trên cơ sở sáp nhập các Khoa/Bộ môn sau: Khoa Đấu thầu, Bộ môn Toán Kinh tế thuộc Khoa Cơ bản, Bộ môn Đầu tư thuộc Khoa Tài chính - Đầu tư.

         Ngày 12/5/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký quyết định thành lập Khoa Kinh tế số trên cơ sở nâng cấp Bộ môn Toán Kinh tế. Do đó, hiện nay Khoa Kinh tế chỉ còn lại 2 bộ môn là Bộ môn Đầu tư và Bộ môn Đấu thầu.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Đào tạo trình độ đại học các chuyên ngành được giao; tham gia đào tạo sau đại học các chuyên ngành của Học viện;

Thực hiện các đề tài NCKH các cấp, biên soạn giáo trình và tài liệu học tập phục vụ nhiệm vụ giảng dạy và đào tạo;

Quản lý sinh viên các chuyên ngành được Học viện giao;

Các bộ môn trong khoa: là cơ sở về đào tạo, NCKH chịu sự quản lý hành chính của khoa và chịu trách nhiệm về học thuật trong đào tạo và NCKH thuộc lĩnh vực liên quan đến các môn học/học phần được đảm nhiệm; trực tiếp quản lý nội dung chương trình đào tạo các môn học/học phần theo sự phân công của Học viện.

III. CÁN BỘ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU TRONG KHOA

IV. CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY CỦA KHOA

1. Kinh tế Đầu tư

Mục tiêu đào tạo:

Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Đầu tư sẽ được trang bị kỹ năng, kiến thức về đầu tư phát triển và đầu tư tài chính. Sau khi tốt nghiệp có khả năng tư duy khoa học, có thể vận dụng kiến thức đã học làm việc trong cả khu vực công và khu vực tư nhân có yêu cầu kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong các lĩnh vực:  Quản lý nhà nước về đầu tư, lập dự án đầu tư, thẩm định, quản trị dự án đầu tư, đầu tư tài chính, định giá tài sản.

Cơ hội và triển vọng nghề nghiệp

Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Đầu tư có thể làm việc tại :

- Cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư từ cấp trung ương đến địa phương.

- Các công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, tư vấn đầu tư như các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty tài chính, ngân hàng đầu tư…

- Các doanh nghiệp có triển khai các dự án đầu tư nhằm thực hiện các nghiệp vụ lập dự án, thẩm định dự án và quản trị dự án đầu tư.

- Các ban quản lý dự án của khu vực công và khu vực doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế.

- Các ngân hàng thương mại có thực hiện các nghiệp vụ đầu tư ngoại hối, đầu tư tài chính và thẩm định dự án đầu tư để tài trợ tín dụng.

- Thực hiện các công việc nghiên cứu, giảng dạy tại các viện nghiên cứu và trường đại học.

2. Đấu thầu và Quản lý Dự án

           Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Đấu thầu và Quản lý dự án có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về kinh tế đấu thầu và quản lý dự án; có tư duy nghiên cứu độc lập, có năng lực tự bổ sung kiến thức và tiếp tục học tập nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu của công việc.

           Cơ hội và triển vọng nghề nghiệp

- Cử nhân chuyên ngành Đấu thầu và quản lý dự án có khả năng làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội từ Trung ương đến địa phương;

       - Các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng cơ bản, doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ, các nhà thầu trong nước và quốc tế;

         - Các tổ chức quốc tế; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp;

         - Các cơ quan nghiên cứu và hoạch định chính sách Kinh tế - Xã hội.

----------------------------------
Thông tin liên hệ: KHOA KINH TẾ - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN, P201, Tòa nhà C, Khu đô thị Nam An Khánh – An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội
Hotline/Zalo: Thầy Bình 0983 835 518

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn/