Khoa Luật Kinh tế

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

KHOA LUẬT KINH TẾ

 1. Giới thiệu chung

Khoa Luật Kinh tế được thành lập theo Quyết định số 459/QĐ-HVCS&PT ngày 17/9/2009 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển (tiền thân là Bộ môn Luật Kinh tế - Khoa Cơ bản).

Ngày 22/7/2019, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung đã ký Quyết định số 1089/QĐ-BKHĐT thành lập Khoa Luật Kinh tế trực thuộc Học viện.

Trưởng Khoa: TS. NGUYỄN NHƯ HÀ

Đào tạo hệ cử nhân chính quy:

Hoạt động giảng dạy các học phần cử nhân chuyên ngành Luật đầu tư - kinh doanh được lãnh đạo Khoa phân công cho 02 tổ phụ trách gồm: 

- Tổ Luật Công đảm nhận các học phần như: Lý luận Nhà nước và Pháp luật; Luật hiến pháp; Luật hành chính; Công pháp quốc tế...

- Tổ Luật Tư đảm nhận các học phần như: Luật doanh nghiệp; Luật đầu tư; Luật thương mại; Tư pháp quốc tế...

Ngoài ra, các giảng viên của Khoa đồng thời đảm nhận giảng dạy 3 môn học cho các lớp hệ đại trà và CLC khối ngành kinh tế tại Học viện gồm: Pháp luật đại cương, Pháp luật kinh tế, Pháp luật kinh tế quốc tế.

Đào tạo hệ sau đại học: Khoa hiện đảm nhận giảng dạy học phần Luật và Chính sách công cho học viên cao học Chính sách công của Học viện. 

2. Chức năng nhiệm vụ

2.1. Chức năng

- Giúp Giám đốc Học viện thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất của Khoa.

- Trang bị kiến thức cơ bản về các lĩnh vực pháp luật trong quản lý kinh tế và kinh doanh cho sinh viên và học viên.

2.2. Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, chủ trì tổ chức giảng dạy và đào tạo Pháp luật đại cương, Pháp luật kinh tế, Pháp luật kinh tế quốc tế cho bậc cử nhân.

- Quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý.

- Tổ chức biên soạn tài liệu, giáo trình phục vụ giảng dạy.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đối tượng theo yêu cầu.

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu triển khai và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học, các hoạt động hợp tác quốc tế thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong Khoa theo chủ trương của Giám đốc Học viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

3Quá trình hoạt động

Trong quá trình giảng dạy, được sự đồng ý của Ban Giám đốc Học viện và sự phối hợp của các phòng có liên quan, BMLKT đã tổ chức cho sinh viên nghe các chuyên gia từ Bộ Nội vụ, Học viện Tư pháp,… nói chuyện chuyên đề về tổ chức bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tình hình vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên hiện nay, đưa sinh viên đến thực tế tại một số phiên xử án tại Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Cuối năm 2013, Học viện đã tổ chức thẩm định hai quyển Giáo trình nội bộ (Pháp luật đại cương và Pháp luật kinh tế). Sau khi Hội đồng thẩm định thông qua, Giám đốc Học viện đã ký Quyết định đưa hai giáo trình vào giảng dạy chính thức.

Cuối năm 2015, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện “Nâng cao nhận thức của viên chức và người lao động tại Học viện chính sách và Phát triển về Pháp luật Viên chức và Pháp luật Lao động” đạt kết quả xuất sắc khi nghiệm thu.

Tháng 9/2018, Học viện CS&PT và BMLKT đã xây dựng và triển khai Đề án mở ngành Luật kinh tế trình độ đại học, chuyên ngành Luật Đầu tư Kinh doanh.

Ngày 05/11/2018, Bộ GD&ĐT đã chính thức cho phép Học viện CS&PT đào tạo ngành Luật kinh tế trình độ đại học, chuyên ngành Luật Đầu tư Kinh doanh từ năm học 2019.

Ngày 22/7/2019, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung đã ký Quyết định số 1089/QĐ-BKHĐT thành lập Khoa Luật Kinh tế trực thuộc Học viện.

4. Liên hệ

Khoa Luật Kinh tế - Học viện Chính sách và Phát triển

- Địa chỉ: Phòng C.219, trụ sở Học Viện CS&PT, KĐT Sudico - Nam An Khánh, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.

- Email: khoaluatkinhte@apd.edu.vn                  - Điện thoại: 0243.7957355 (trong giờ hành chính)

- Fanpage: facebook.com/khoaluatkinhte_apd